Begrotingstekort loopt minder fors op dan voorspeld door Monitoringcomité

© Getty Images

Het begrotingstekort loopt de komende jaren minder fors op dan het Monitoringcomité had voorspeld. In haar rapport aan de federale regering had die groep topambtenaren een tekort van 38,4 miljard euro voor het federale niveau voorspeld in 2028. Maar volgens de administratie was in die raming een “inconsistentie” geslopen, waardoor het tekort op 33,4 miljard euro zou uitkomen.

Bron: BELGA

Het rapport van het Monitoringcomité vormt traditioneel het startschot voor de federale regering om haar begroting voor het jaar nadien op te stellen, of zoals nu de begrotingscontrole door te voeren. Daaruit bleek dat het tekort op de begroting voor Entiteit 1 - dus de federale overheid en de sociale zekerheid - de komende jaren zou oplopen tot liefst 5,7 procent van het bbp in 2028.

De FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) stootte in een analyse van de cijfers echter op een inconsistentie, zo meldt De Tijd donderdag en staat te lezen in het rapport dat ook Belga kon inkijken. Die slaat op de transfers vanuit de primaire uitgaven naar de sociale zekerheid, en hebben enerzijds te maken met de raming van de evenwichtsdotaties en anderzijds met de indexprovisie.

Op korte termijn maakt de bijsturing weinig verschil. Voor dit jaar is de impact nihil en voor komend jaar gaat het om 103 miljoen euro dat van het federale tekort afgaat. Nadien neemt de daling van het voorspelde tekort wel meer toe: 815 miljoen euro in 2025, 1,9 miljard euro in 2026, 3,5 miljard euro in 2027 en net geen 5 miljard euro in 2028. 

Het tekort zou dat jaar dus uitkomen op 33,4 miljard euro, wat met 4,9 procent van het bbp nog steeds bijzonder hoog is. Dat geldt ook voor de staatsschuld. Die zou volgens de nieuwe raming uitkomen op 115,9 procent van het bbp, in plaats van de 117,6 procent die het Monitoringcomité had vooropgesteld.

Aangeboden door onze partners