Moslims en christenen vieren zaterdag samen feest: “Warmte en vriendschap laten spreken”

Imam Boubker Macbahi en pastoor Dirk Vannetelbosch zijn de organisatoren van het initiatief.© Vannetelbosch

Jette -

De parochiegemeenschap en de moslimgemeenschap van Jette organiseren zaterdag het feest van Maria Boodschap in het wzc Saphir in Laken. Pastoor Dirk Vannetelbosch wil zo beide gemeenschappen dichter bij mekaar brengen. “Ik verwacht dat we tijdens deze uitwisseling over onze gelijkenissen en verschillen kunnen spreken, zodat we elkaar beter begrijpen.”

Amaury Michaux

Op zaterdag 25 maart vieren de Nederlandstalige parochiegemeenschap van Jette en de Moslimgemeenschap van Jette Myriam/Maria in de veertigdagentijd/ramadan. Meer dan honderd gelovigen zullen aanwezig zijn in het wzc Saphir in Laken.

Dialoog

“Dit idee had ik al zeer lang in mijn hoofd”, vertelt pastoor en initiatiefnemer Dirk Vannetelbosch. “Ik kom zeer goed overeen met imam Boubker Macbahi. Ik zie hem niet zozeer als een moslim, maar meer als een maat die dikwijls over de vloer komt. Samen hebben we vervolgens deze dag in mekaar gestoken.”

In het wzc start eerst een uiteenzetting over de ramadan en de veertigdagentijd in het Frans en het Nederlands. Daarna kunnen de mensen met elkaar in dialoog gaan en is er een gebedsmoment. Tenslotte wordt er een gezamenlijke iftar-maaltijd gehouden.

Goed moment

“25 maart is precies negen maanden voor Kerstmis. We vieren dan Maria-Boodschap of de Aankondiging van de Heer. Het is het hoogfeest van de geboorte van Jezus aan Maria. Maria is een van de enige vrouwen die ook in de koran vernoemd wordt. Ze heet daar Myriam”, vertelt Vannetelbosch.

“Bovendien overlappen de ramadan en de veertigdagentijd dit jaar elkaar. Dat is dus toevallig een goed moment om warmte en vriendschap te laten spreken. Als brothers in crime moesten we deze gelegenheid gebruiken om dit moment in mekaar te steken.”

Bloemententoonstelling

Vannetelbosch wil zo dat beide gemeenschappen in zijn gemeente meer naar mekaar toegroeien.

“In onze gemeente is er al een zekere verbondenheid tussen moslims en christenen. Op de bloemententoonstelling in onze kerk komen ook heel wat moslims en vrijzinnigen. Ik verwacht dat we tijdens deze uitwisseling over onze gelijkenissen en verschillen kunnen spreken, zodat we elkaar beter begrijpen. Van iedere gemeenschap hebben al een zestigtal mensen zich ingeschreven. Ik leef enorm naar dit moment toe en ik merk dat iedereen enthousiast is. Meer kan ik echt niet verlangen.”

Aangeboden door onze partners