Veiliger kruispunt Grotesteenweg-Singel: werkzaamheden vanaf 17 april

© ATV

Berchem -

De Grotesteenweg in Berchem wordt vanaf het kruispunt met de Uitbreidingstraat tot en met het kruispunt met de Elisabethlaan vanaf 17 april grondig aangepakt. De werken duren tot het najaar van 2024. “De focus ligt op vrijliggende fietspaden en conflictvrije kruispunten”, zegt Lydia Peeters (Open Vld), Vlaams minister van Mobiliteit.

Sacha Van Wiele

Minister Peeters is ervan overtuigd dat met deze ingreep een belangrijke stap wordt gezet in de richting van een fietsvriendelijke Singel. “Met deze werken, en in het bijzonder met de realisatie van vrijliggende fietspaden en conflictvrije kruispunten, wordt het hier veiliger en aangenamer”, zegt de minister.

Maandag 17 april vatten de voorbereidende werken aan. Normaal starten dan vanaf dinsdag 30 mei de hoofdwerken. Tot eind juni zal de hinder beperkt zijn. Tijdens de zomervakantie zal de impact groter zijn: het oostelijke deel van de brug krijgt dan een groot onderhoud.

Conflictvrij

De Grotesteenweg krijgt brede, afgescheiden dubbelrichtingsfietspaden. De fietsinfrastructuur sluit aan op een nieuw fietspad rond het Brilschanspark. De huidige bypasses verdwijnen en de rechtsafbewegingen worden in een nieuwe conflictvrije lichtenregeling gebracht. Dit betekent dat wagens overstekende voetgangers en fietsers niet kruisen. De situatie zal vergelijkbaar zijn met die van het kruispunt Singel-Plantin en Moretuslei.

“De Singel-kruispunten zagen de laatste jaren het fietsverkeer exponentieel toenemen”, zegt Koen Kennis (N-VA), Antwerps schepen van Mobiliteit. “Het is goed dat die nu aangepast worden.”

Deze werken worden aangegrepen om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen in de Grotesteenweg vanaf de Binnensingel tot onder het kruispunt met de Uitbreidingstraat. Het regenwater uit de buurt zal via dat stelsel in het natuurpark Wolvenberg opgevangen en gezuiverd worden. De Lijn vernieuwt tegelijk sporen, masten, bovenleidingen en perrons.

In de eerste helft van juli zal tijdens één weekend het hele kruispunt Grotesteenweg-Binnensingel afgesloten zijn. Ook het tramverkeer wordt dan onderbroken.

Aangeboden door onze partners