Drasland ontwikkeld in Meirdamgebied als klimaatbuffer

Dit wetland in het Meirdamgebied wordt een natuurlijke klimaatbuffer.© Daan Stemgée

Dendermonde -

Natuurpunt zal in samenwerking met meerdere partners een stedelijk drasland in het Meirdamgebied als natuurlijke klimaatbuffer realiseren. Het Europese subsidieprogramma voorziet een budget van 265.000 euro voor de komende drie jaar.

Stef Van Overstraeten

Het Meirdamgebied bestaat hoofdzakelijk uit natte graslanden en sloten, enkele bosjes en vijvers. Het gebied ligt op minder dan een kilometer van de Grote Markt van Dendermonde. Het heeft een hoge biodiversiteitswaarde en is van groot belang voor de infiltratie en buffering van water voor de wijde omgeving. Daarom werd het via een Ruimtelijk uitvoeringsplan door de stad Dendermonde bestemd als een zone voor natuurontwikkeling.

“Er zijn zo unieke mogelijkheden om het stedelijk drasland te herstellen. We kunnen extra water in het gebied bufferen en laten infiltreren, maar ook CO2 opslaan in de bodem, door een aangepast peilbeheer met onder meer stuwen op de grachten”, zegt Lander Wantens, projectmedewerker Natuurpunt Wetlands4Cities.

“Het project past ook binnen een ruimer programma van Natuurpunt waarin het met innovatieve projecten in Vlaanderen, stedelijke natte natuur wil herstellen of ontwikkelen. Ook om Vlaamse steden en gemeenten klimaatrobuust en bestand te maken tegen toenemende periodes van droogte, hitte en extreme neerslag ten gevolge de klimaatverandering.”

Aangeboden door onze partners