Gemengde reacties op wetsvoorstel ‘bekwame helper’

© Shutterstock

De reacties op het wetsvoorstel van de ‘bekwame helper’ zijn gemengd. Het Katholiek Onderwijs (KOV) reageert alvast positief, terwijl het thuiszorgbedrijf Ferm over een “kaakslag” voor de sector spreekt. De federale regering zal normaal vrijdag het wetsvoorstel goedkeuren.

Bron: BELGA

De bekwame helper is iemand die zelf geen verpleegkundige is, maar toch verpleegkundige handelingen mag verrichten, bijvoorbeeld het toedienen van insuline aan jongeren met diabetes.

Goed nieuws, volgens de katholieke scholenkoepel, die in 2019 al een kader opstelde over medische handelingen gepleegd door hun personeel. Dat kwam er na het protocolakkoord dat de federale, gewest- en gemeenschapsministers bevoegd met Volksgezondheid toen afsloten.

Dat protocolakkoord maakte de weg al vrij voor medische hulp, maar zonder rechtszekerheid lag dat voor veel scholen nog moeilijk. “Leraren blijven door hun medische handelingen het recht op onderwijs voor leerlingen garanderen, ook al waren zij hiertoe eigenlijk niet bevoegd”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van het KOV.

Voor de thuiszorg is de nieuwe wet eerder een bittere pil. Zij zouden namelijk niet onder nieuwe regeling vallen, terwijl ze al jaren ook om meer flexibiliteit vragen om eenvoudige zorgtaken te kunnen uitvoeren.

“We zijn niet tegen de voorbeelden die de minister geeft, maar onze teleurstelling is erg groot”, zegt Marleen Vanhees, directeur van Ferm Thuiszorg. Ze betreurt het dat zorgkundigen nog steeds hulp moeten vragen bij taken als sondevoeding, polsslag nemen en medicatie toedienen volgens de voorschriften van de huisarts. “Dat voelt niet juist.”

Aangeboden door onze partners