Minder restafval sinds invoering diftar

Sinds de invoering van de grijze container en het diftarsysteem werd in de hele regio minder restafval geproduceerd.© Ibogem

Beveren/Kruibeke/Zwijndrecht -

Sinds de invoering van de grijze containers en het diftar-systeem is de hoeveelheid restafval per inwoner gedaald. In de drie gemeenten is een daling van ongeveer dertig procent opgetekend.

Dieter Verschooren

In 2021 rolde afvalintercommunale Ibogem het diftar-systeem uit in Kruibeke, waarbij de vervuiler betaalt per kilogram afval. De intussen gekende grijze containers stootten eerst op veel protest, maar intussen is het systeem al ingeburgerd. Het project kaderde in een plan van Ibogem om het restafvalcijfer per inwoner te doen dalen, om in 2022 nog maar maximum 141 kilogram afval per inwoner te produceren. Die norm die door OVAM opgelegde is wordt nu met overschot behaald. “Dankzij de omschakeling naar een restafvalcontainer en de inspanningen van de inwoners is het restafvalcijfer stevig gedaald en wordt de norm nu al behaald met 103,55 kilogram restafval per inwoner in 2022”, zegt communicatieverantwoordelijke van Ibogem Maja Cools. “Een eerste serieuze daling was te merken in 2021 met de invoering van diftar rest in de gemeente Kruibeke. Daar werd toen 35 procent minder restafval aan huis ingezameld ten opzichte van 2020. De opstart van diftar rest in Zwijndrecht en Beveren in 2022 versterkt de dalende trend.”

De vermindering in restafval zorgt ook voor een stijging in pmd, gft en glas.

Aangeboden door onze partners