Protest tegen besparingen tijdens traditionele UGent-stoet: “De unief gaat in tegen haar eigen visie”

De togati werden opgewacht door actievoerders.© fvv

Gent -

Tijdens de traditionele ‘stoet der togati’ op Dies Natalis van de UGent hebben activisten, studenten en vakbonden betoogd. Dat deden ze uit protest tegen de besparingsplannen van de universiteit. Ze wachtten rector Rik Van De Walle en de andere prominenten op aan de aula in de Voldersstraat en lieten van zich horen.

Max Dedulle

De stoet is een jaarlijkse traditie op Dies Natalis, het stichtingsfeest van de UGent. Zo’n tweehonderd hoogwaardigheidsbekleders wandelen daarbij van het Ufo in de Sint-Pietersnieuwstraat naar de Aula in de Voldersstraat. Daar werden ze dit keer opgewacht door enkele tientallen actievoerders, die luid van zich lieten horen.

“Bestuur, bestuur, neem initiatief. Geen besparing op onze unief”, was een van de slogans die uit volle borst weerklonk. De UGent moet immers een tekort van ruim 30 miljoen euro in de begroting wegwerken en zal daarvoor snoeien in allerlei uitgaven. (lees verder onder de foto)

“Bestuur, bestuur, neem initiatief. Geen besparing op onze unief”, klonk het onder meer.© fvv

Meerdere jobs nodig

“Daarbij dreigen driehonderd jobs verloren te gaan”, zegt Lorenzo Eeclo van de ACOD. “We vragen dat de UGent op een andere manier bespaart, bijvoorbeeld op dure communicatiecampagnes. Maar ook Vlaanderen heeft boter op het hoofd. Het tekort is er omdat de Vlaamse regering haar budgettaire afspraken niet nakomt. De financiering moet dringend omhoog.”

Niet alleen de vakbonden, ook heel wat studenten kwamen protesteren op de trappen van de aula. “Uit solidariteit met het personeel, maar de besparingen raken ons ook”, zegt studente Emma (18). “De resto’s worden duurder en het inschrijvingsgeld stijgt. Steeds meer studenten moeten een of meerdere jobs doen, waardoor ze zich niet meer op hun studies kunnen concentreren.”

Een besparing die veel studenten hoog zit, is de afschaffing van de Green Office. Dat orgaan bedenkt manieren waarop de UGent groener en duurzamer kan worden. “Maar duurzaamheid is wel het laatste waarop je zou mogen besparen”, vindt student Wout Barbier (21). “Snoei dan in dure etentjes of vliegreizen. Hiermee gaat de universiteit in tegen haar eigen visie.” (lees verder onder de foto)

Ook heel wat studenten kwamen op straat.© fvv

Onwil of onkunde?

In zijn daaropvolgende toespraak in de Aula ging rector Van de Walle zelf in op de besparingsplannen. “We staan voor een bijzondere uitdaging”, zei hij. “En ik heb er vertrouwen in dat we die aankunnen. We mogen er echter geen debat van ‘zij’ tegen ‘wij’ van maken, want daar wordt niemand beter van. Dit moeten we samen doen.”

De rector besloot met een veeg uit de pan richting Vlaamse regering. “Men respecteert de vastgelegde afspraken rond financiering niet. Als dat wel zou gebeuren, kreeg de UGent 80 miljoen euro meer basisfinanciering per jaar. Dat is hallucinant en onaanvaardbaar. Is het onwil, nalatigheid, onkunde of hypocrisie? Goed bestuur is het alleszins niet.”

“Vlaanderen respecteert de afspraken rond onze basisfinanciering niet”, zei rector Van de Walle.© fvv

Aangeboden door onze partners