Federale regering repareert Transgenderwet: voortaan mogelijk meer dan één keer van geslacht en voornaam te veranderen

© BELGAONTHESPOT

Het wordt voortaan principieel mogelijk meer dan een keer van geslacht en voornaam te veranderen. En dat zal via een eenvoudige procedure bij de ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen. Dat staat in een aanpassing van de Transgenderwet, waarvoor de federale regering vrijdag het licht op groen heeft gezet.

Bron: BELGA

Met de wetswijziging komt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) tegemoet aan een arrest van het Grondwettelijk Hof. Mensen die voor de tweede keer hun geslachtsregistratie of voornaam willen aanpassen, moesten volgens de Transgenderwet van 2017 via de familierechtbank passeren en dat met een omslachtige procedure. Daarna nog eens de geslachtsregistratie aanpassen - of de voornaam - kon niet meer.

Die “principiële onherroepelijkheid” was het Grondwettelijk Hof een doorn in het oog, omdat het een schending van het gelijkheidsbeginsel inhoudt. Vandaar dat Van Quickenborne die onherroepelijkheid schrapt, net als de procedure voor de familierechtbank. Je hoeft bovendien geen tweede keer na elkaar, met een bepaalde termijn ertussen, formeel te bevestigen dat je wel degelijk wil overgaan tot het aanpassen van de geslachtsregistratie of de voornaam.

Het gaat om een eerste fase van de reparatie. Bij de tweede fase  zal het luik van de erkenningsmogelijkheid voor personen met een non-binaire genderidentiteit worden aangepakt. Het Grondwettelijk Hof stelde immers ook dat het ontbreken van deze mogelijkheid het gelijkheidsbeginsel schendt voor wie zichzelf niet in de categorie van man noch vrouw kan plaatsen.

Aangeboden door onze partners