Minder ouders laten hun kind vaccineren, en dat heeft met corona te maken

Onder meer tegen mazelen zit er een vaccin in het vaccinatieschema.© Shutterstock

Er worden minder baby’s dan vroeger gevaccineerd tegen ziektes als polio, difterie en tetanus. Van de kinderen die in de eerste helft van 2022 zijn geboren, kwam 7,1 procent niet in de statistieken terecht. Vijf jaar geleden was dat nog maar 4,4 procent. Maar de overheid is opgelucht, want er werd gevreesd voor grotere vaccinatiemoeheid na de coronaperiode.

Koen Baumers

Polio, difterie, tetanus, meningitis, kinkhoest, hepatitis B. Ziektes die je je kind niet toewenst en waartegen de overheid een gratis vaccinatie tegen aanbiedt in het eerste levensjaar. In 2017 ging nog 95,6 procent van de ouders in Vlaanderen in op dat aanbod, maar dat zijn er minder geworden bij kinderen geboren in de eerste helft van 2022.

(Lees verder onder de afbeelding)

Uit nieuwe cijfers van het Agentschap Opgroeien blijkt dat nog 92,9 procent van de kinderen dat combinatievaccin heeft gekregen. 7,1 procent van de kinderen staan dus te boek “niet gevaccineerd of niet geregistreerd”, tegenover 4,4 procent in 2017. Ook bij de vaccinaties tegen mazelen, bof en rubella in het tweede levensjaar is er een daling.

Slechtere registratie, maar ook...

Het cijfer kan door vertraagde registratie wel nog wat stijgen. Het agentschap stipt aan dat dokters meer verschillende softwareprogramma’s gebruiken voor hun medische dossiers, waardoor de registratie daar minder goed loopt dan vroeger. De overgrote meerderheid van de ouders gaan nog altijd naar Kind&Gezin voor het vaccinatieschema en het aandeel daar is niet gedaald.

Die nuances verklaren wel niet de volledige daling: er gaan wel degelijk minder ouders dan vijf jaar geleden naar de dokter voor het prikje. Maar de daling is veel kleiner dan gevreesd werd. De opeenvolging van coronaprikken lag mee aan de basis van die vrees. Nadat bleek dat de opkomst bij elke boosterprik tegen corona verder daalde, werd “vaccinatiemoeheid” zelfs een gespreksthema in het Vlaams en het federaal parlement.

De kans dat de opeenvolging van corona-uitnodigingen ertoe zou leiden dat ook die voor de belangrijke kindervaccinaties aan de kant zou worden gelegd, leidde ertoe dat het Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek serieus tegengas gaf toen de overheid nadacht over coronavaccinatie bij kinderen van 5 tot 11 jaar. “Een zorgvuldige planning is onontbeerlijk om elk ongewenst effect te voorkomen voor het vertrouwen in vaccins in het algemeen, met name kindervaccins”, klonk het.

Nu de nieuwe cijfers er zijn, reageert de overheid opgelucht. “Deze cijfers tonen een grote vaccinatiebereidheid bij ouders om hun kinderen te laten vaccineren”, zegt Vlaams minister van Volksgezondheid Hilde Crevits (CD&V). “Het vertrouwen in de vaccinaties blijft groot en dat is belangrijk. We moeten wel waakzaam blijven. De lichte daling toont aan dat we moeten blijven inzetten op goede informatie aan de ouders over de bescherming van de vaccinatie tegen de vreselijke ziekten die ze veroorzaken.”

Crevits zal daarvoor Kind & Gezin inschakelen en gerichte campagnes opzetten, met zwangere vrouwen als belangrijke doelgroep. “We zullen ook onze zorgverstrekkers blijven aansporen om de registratie correct uit te voeren zodat de gegevens volledig correct zijn.”

Aangeboden door onze partners