Dossierachterstand CGVS sinds migratiecrisis in 2015 nog nooit zo hoog

© BELGA

De achterstand bij de verwerking van verzoeken tot internationale bescherming door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) was nog nooit zo hoog. Eind februari ging het om 18.390 dossiers, die betrekking hadden op 21.618 personen. Zo bericht La Libre Belgique maandag. Dit is een record sinds de migratiecrisis van 2015.

Bron: BELGA

In de laatste weken van 2022 werden de teams van het CGVS versterkt met 130 personen om de werklast te beheersen, toch blijft het aantal te behandelen dossiers hoog. “Wat men eerst moet snappen is dat het aantal te behandelen dossiers toeneemt omdat het personeel van de Dienst Vreemdelingenzaken ook is uitgebreid en zij meer dossiers behandelen”, legt CGVS-woordvoerder Damien Dermaux uit.

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) bepaalt of het verzoek tot internationale bescherming in België kan worden ingediend. Na deze eerste controle komt de aanvraag bij het CGVS terecht.

“In 2022 stuurde de DVZ gemiddeld 2.127 dossiers per maand door naar het CGVS. Sinds begin 2023 gaat het om meer dan 3.400 per maand. Bovendien kunnen nieuwe werknemers niet onmiddellijk ingeschakeld worden omdat ze eerst een opleiding moeten volgen”, aldus de woordvoerder.

 

Aangeboden door onze partners