JOUW MENING. Wat vind jij van het afschaffen van vaste benoemingen?

© BELGA

Vanaf 2024 zullen personeelsleden van de Vlaamse overheid niet meer vast benoemd kunnen worden. Afgelopen week bereikte minister van Bestuurszaken Bart Somers daar een akkoord over. Nieuwe personeelsleden zullen enkel nog contractueel in dienst worden genomen. Contractuelen genieten van minder voordelen van vastbenoemde collega’s. Zo stijgt hun loon minder snel, kunnen ze makkelijker ontslagen worden en ligt hun pensioen lager. De Vlaamse overheid maakt zo een einde aan de kloof tussen contractuelen en vastbenoemden. Wat vind jij van het afschaffen van vaste benoemingen?

Thomas Vandewalle
Aangeboden door onze partners