Sihame El Kaouakibi haalt slag thuis: Vlaanderen moet twee halftijdse medewerkers betalen, op straffe van dwangsom

Sihame El Kaouakibi (36) heeft toch recht op twee betaalde medewerkers in het Vlaams Parlement. De Vlaamse overheid moet die medewerkers voor haar betalen, zo heeft een rechtbank in Brussel beslist. Als de Vlaamse overheid dat niet doet, moeten ze El Kaouakibi een dwangsom betalen van 250 euro pér dag.

Cedric LagastBron: Eigen berichtgeving

Sihame El Kaouakibi kondigde eind vorig jaar aan dat ze een einde maakte aan haar ziekteverlof, en dat ze deeltijds terugkeerde naar het Vlaams Parlement. Ondertussen was ze uit de partij Open VLD gezet. Daarom diende ze als onafhankelijk parlementslid een aanvraag in voor twee halftijdse, parlementaire medewerkers.

Dat werd tot twee keer toe geweigerd: de aanvraag werd besproken op het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement. Daar beslisten alle politieke fracties unaniem om de medewerkers af te keuren.

Het Antwerpse parket wil El Kaouakibi en haar partner vervolgen voor subsidiefraude, goed voor 269.000 euro, en voor valsheid in geschrifte.

El Kaouakibi spande daarop in december een burgerlijke rechtszaak aan om haar twee medewerkers af te dwingen, bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Die rechtbank oordeelde vandaag in een tussenvonnis dat El Kaouakibi voorlopig recht heeft op haar twee medewerkers. Ze mag die medewerkers in dienst nemen, tot de rechtbank later dit jaar een definitief oordeel velt.

LEES OOK. “Sihame El Kaouakibi vraagt parlementair medewerker aan, maar die blijkt allesbehalve onbesproken”

“Geen rechtsmisbruik”

“De rechtbank is van oordeel dat in de huidige stand van zaken voldoende aannemelijk wordt gemaakt dat elke volksvertegenwoordiger een subjectief recht heeft op de toekenning van een administratief medewerker om hem in de uitoefening van zijn ambt bij te staan. Zo ook het parlementslid in kwestie”, zo klinkt het.

Dat is volgens de rechtbank geen rechtsmisbruik. Een nog lopend gerechtelijk onderzoek is geen reden om het verzoek te weigeren. “Ook haar afwezigheid als parlementslid gedurende twee jaar en het feit dat zij in die periode haar volledige parlementaire vergoeding ontving, heeft volgens de rechtbank niet tot gevolg dat haar huidige verzoek kwaadwillig is.”

“Sociale mediastorm is geen reden”

Enkel zwaarwichtige redenen kunnen volgens de rechtbank geduld worden om het verzoek te weigeren. “Willekeurige persoonlijke waarderingen, of louter subjectieve opvattingen en speculaties over de wijze waarop het parlementair ambt (...) werd uitgeoefend (...) volstaan hiertoe niet. Evenmin als de zoveelste (sociale) mediastorm, of collectieve miskenning van het vermoeden van onschuld op het publieke forum.”

LEES OOK. “Parlementair medewerker die uit Open VLD wordt gezet, reageert: “’Een flink strafblad’ berust louter op roddels. Nieuwe karaktermoord door de partij”

Dwangsom

De Vlaamse overheid wordt dan ook veroordeeld tot het aanbieden van een halftijdse, tijdelijke arbeidsovereenkomst aan de twee medewerkers die El Kaouakibi gekozen heeft.

De rechtbank hangt ook een sanctie aan het vonnis vast, mocht de Vlaamse overheid er niet op ingaan. Als El Kaouakibi binnen de 15 dagen geen medewerkers heeft, moet de Vlaamse overheid een dwangsom betalen van 250 euro pér dag, tot maximaal 100.000 euro.

De rechtbank spreek zich in november ten gronde uit over de zaak.

LEES OOK. “Bij Open VLD vertrokken na gebruik van foute bankkaart, nu kandidaat-medewerker van Sihame El Kaouakibi: wie is Aimé Schrauwen (28)?”

Aangeboden door onze partners