Parlementsleden mogen geen anonieme berichten op sociale media posten

© BELGA

In de Deontologische Code voor Kamerleden en senatoren moet een bepaling worden ingeschreven dat parlementsleden geen (anonieme) berichten mogen posten en geen sociale media-account mogen aanmaken indien daaruit hun identiteit niet kan worden afgeleid. Dat staat in een advies dat de Federale Deontologische Commissie dinsdag heeft bekendgemaakt.

Bron: BELGA

De commissie stelde het advies op eigen initiatief op en keurde het op 12 maart goed. Ze wijst erop dat het gebruik van sociale media kan leiden tot misbruik en manipulatie zoals anonieme accounts, artificiële amplificatie (nepvolgers en neplikes, opbouw van symbolische macht), gebruik van persoonlijke gegevens gekregen via gebruik van sociale media of manipulerende enquêtes. 

Ook stelden de federale en gewestelijke overheden recent uit veiligheidsoverwegingen een aantal verbodsbepalingen op inzake het gebruik van de sociale media-app TikTok op de computers en smartphones die ambtenaren beroepsmatig gebruiken.

De Federale Deontologische Commissie ziet haar advies als een eerste aanzet tot richtlijnen aangaande het gebruik van sociale media door parlementsleden. De onafhankelijkheid en de vrije meningsuiting van de parlementsleden is een grondwettelijk gewaarborgd recht, maar zij dienen bij de uitoefening van hun ambt ook de deontologische beginselen van integriteit, transparantie en eerlijkheid in acht te nemen.

Voor de Commissie moeten  de normen die offline gelden ook online gelden. Daarom beveelt ze aan “in de Deontologische code voor de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en in de Deontologische code voor de senatoren een bepaling op te nemen die stipuleert dat parlementsleden in de uitoefening van hun functie geen (anonieme) berichten mogen posten en geen sociale media-accounts mogen creëren indien daaruit hun identiteit niet kan worden afgeleid”.

In het advies doet de Commissie geen uitspraak over de financiering van sociale media communicatie van politieke partijen met overheidsmiddelen.

Aangeboden door onze partners