Nieuw vervoersplan NMBS omvat ruim 2.000 extra treinen per week

© MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

De NMBS biedt in het kader van het nieuwe vervoersplan voor de periode 2023-2026 ruim 2.000 extra treinen per week aan. Dat heeft minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) dinsdag aangekondigd in de Kamer.

gjsBron: BELGA

In de Kamercommissie Mobiliteit werd dinsdagmiddag gedebatteerd over het nieuwe vervoersplan voor de NMBS. Dat moet de dienstverlening versterken en efficiënter maken, en de stiptheid van de treinen verbeteren. Eind vorige week schreef Le soir nog dat daarvoor bepaalde spitsuurtreinen en een twintigtal halteplaatsen zouden sneuvelen. 

Dat is niet de bedoeling, herhaalde minister van Mobiliteit Georges Gilkinet. “Ik deel de doelstelling om de stiptheid en de efficiëntie van de dienstverlening te verbeteren en moedig de NMBS aan om te bestuderen hoe dat kan. Ik houd echter alleen rekening met studies die overtuigende resultaten opleveren, en dat is hier niet het geval”, zei hij. “De economische winst die de NMBS naar voren schuift lijkt me mager, om niet te zeggen anekdotisch, zeker in vergelijking met de negatieve impact voor de reizigers die geen trein meer kunnen nemen vanuit het dichtstbijzijnde station, met name op het platteland.” Hoe dan ook “heeft de regering hier het laatste woord”, zei hij.

Meer treinen

Het vervoerscontract dat de regering met de vervoersmaatschappij heeft onderhandeld, bepaalt dat er meer treinen worden ingezet, op vroegere en latere tijdstippen, zodat het aantal reizigers geleidelijk aan toeneemt met 30 procent. In dat opzicht zullen er volgens Gilkinet op weekbasis ruim 2.000 extra treinen worden ingelegd. Volgens de Ecolo-vicepremier zal de frequentie worden opgedreven in 175 stations en zullen de treinen in 119 stations op vrijdag en zaterdag later rijden. 

Het vervoersplan 2023-2026 ligt volgens Gilkinet vrijdag ter goedkeuring voor aan de raad van bestuur van de NMBS. Daarna komt het op de agenda van de ministerraad.

Reacties

Joris Vandenbroucke (Vooruit) betreurde het dat Gilkinet niet openstaat voor de eventuele schrapping van haltes. “Kleine stations zonder alternatieven moeten openblijven, maar we zijn het wel verplicht aan de reizigers om te bekijken of dat geldt voor élk klein station”, zei hij. “Ik vrees anders dat de kans bestaat dat de doelstellingen van 10 procent extra aanbod en 30 procent extra reizigers eerder verderaf komen te liggen in plaats van dichterbij.”

Volgens Tomas Roggeman (N-VA) is het njet van de minister “tekenend voor het gebrek aan enig financieel urgentiebesef”.

Jef Van den Bergh (CD&V) benadrukte dan weer dat de aanhoudende problemen met de treinverbinding tussen Antwerpen en Brussel eerst zouden moeten worden opgelost alvorens het nieuw vervoersplan kan worden uitgevoerd.

Aangeboden door onze partners