N-VA vraagt dat Kamer zich meldt als benadeelde partij bij parket in kader van onwettige pensioenextra’s

© BELGA

N-VA-fractieleider in de Kamer Peter De Roover vraagt dat de Kamer zich als benadeelde partij meldt bij het parket in het kader van de onwettige pensioenextra’s die jarenlang zijn uitgekeerd aan ex-Kamervoorzitters en hoge ambtenaren. Dat staat in een schrijven dat aan Kamervoorzitster Eliane Tillieux is gericht.

gjsBron: BELGA

Enkele weken geleden kwam aan het licht dat de Kamer jarenlang pensioenbonussen heeft uitgekeerd aan voormalige Kamervoorzitters en hoge ambtenaren. Volgens verschillende advocatenkantoren kwamen die onwettig tot stand en werd het pensioenplafond voor de openbare sector, vastgelegd in de wet-Wijninckx, overschreden. 

De Federale Pensioendienst heeft intussen het parket ingelicht, liet de administratie vrijdag weten zonder veel verdere commentaar. Volgens de extreemlinkse oppositiepartij PVDA zijn er vermoedens van collusie van ambtenaren. 

Inbreuken

Volgens N-VA-fractieleider Peter De Roover blijkt uit de documenten die aan het Bureau van de Kamer zijn bezorgd dat er “ernstige indicaties zijn van strafrechtelijke inbreuken” door “verschillende ambtenaren-generaal betreffende diverse soorten extra vergoedingen”. Dat betekent dat de Kamer mogelijk “ernstig financieel en moreel nadeel heeft geleden”. Volgens De Roover is de ambtenaar die momenteel aan het hoofd staat van de quaestuurdiensten van de Kamer mogelijk betrokken bij de affaire. 

De oppositiefractie vraagt Kamervoorzitster Eliane Tillieux om klacht in te dienen en de Kamer bij het parket aan te melden als benadeelde partij. Daarnaast pleit de N-VA voor een bewarende maatregel ten aanzien van de betrokken topambtenaar, net als een tuchtprocedure.

Morgen/woensdag komt het Bureau van de Kamer opnieuw samen over de kwestie. Volgens de N-VA is het de bedoeling dan te beslissen over een mogelijke klacht.

Aangeboden door onze partners