“Regels zijn er voor iedereen”: buurtbewoners doen boekje open over ex-burgemeester die terechtstaat voor belangenvermenging

Het gemeenteraadslid kwam in opspraak over een perceel in de Vijverstraat.© scl/ggh

Begijnendijk -

Ex-burgemeester en huidig voorzitter van de gemeenteraad Roger Verduyckt moet zich in januari 2024 verantwoorden voor belangenvermenging en schending van beroepsgeheim. Alles draait rond een lapje grond in de Vijverstraat in Begijnendijk. De zeventiger zou veel in de strijd hebben gegooid om het perceel verkaveld te krijgen. Twee buurtbewoners doen hun boekje open over de ex-burgemeester.

Sam Coremans

LEES OOK: Ex-burgemeester voor rechter na belangenvermenging en schending geheimhoudingsplicht

De naam Roger Verduyckt dook de eerste keer op in de rechtbank deze maandag. “Ik kan bevestigen dat hij gedagvaard werd wegens schending van beroepsgeheim en belangenneming”, zegt persrechter Sarah Callewaert. “Dat laatste betekent druk uitoefenen op een administratieve dienst om een persoonlijk voordeel na te streven.” Inhoudelijk gaat de rechtbank verder met de zaak op 24 januari 2024.

Wateroverlast

Onze redactie vernam uit goede bron dat het dossier draait rond de Vijverstraat. Ex-burgemeester Roger Verduyckt was op dat moment schepen van Openbare Werken. Voor enkele buurtbewoners zit de hele zaak nog heel vers in het hoofd. “Verduyckt en zijn broer hebben hier een groot stuk grond”, zegt Freek De Witte. “Dat wilden ze verkavelen en volbouwen met negen woningen.”

Dat plan stootte de buurt tegen de borst. “We hebben hier veel wateroverlast”, zegt Freek. “Mijn huis stond eens compleet onder water. Die verkaveling zou voor nog meer verharding zorgen, en nog meer wateroverlast. We dienden dus met de buurt bezwaar in tegen dat project.”

Bedreigd

Dat bezwaar zou de toenmalige schepen hen niet in dank hebben afgenomen. “Hij trok zijn aanvraag eerst terug in, om dan plots zonder vergunning een deel grond te verhogen”, zegt Freek. De spanningen over de verkaveling liepen op. De broer van Verduyckt legde klacht neer tegen een buurvrouw, met een foto die de bal aan het rollen bracht.

“Die klacht bevatte een foto van het verkavelingsdossier, wat natuurlijk onder het beroepsgeheim van een schepen valt”, zegt een andere buurtbewoner die liever anoniem blijft. De gemeente stelde een deontologische commissie aan, die elke partij in het dossier verhoorde. “Daaruit bleek dat Verduyckt administratief personeel onder druk had gezet”, zegt de buurtbewoner. “Dat ging zelfs tot het punt dat die werknemer zich bedreigd voelde.”

De buurman is niet te spreken over het dossier. “Dit kan echt niet”, zegt hij. “Regels zijn er voor iedereen, maar blijkbaar gaan regels en Roger Verduyckt niet goed samen. Dit lijkt me geen accident de parcours maar simpelweg zijn bestuursstijl.”

Reactie ex-burgemeester

Roger Verduyckt reageert op de klachten. “Ik meen altijd in eer en geweten gehandeld te hebben”, zegt hij. “Mijn verdediging zal ik in de rechtbank voeren. Hopelijk neemt niemand het mij kwalijk dat ik tot dan niet inhoudelijk reageer in de pers. Ik wil dit debat voeren waar het thuishoort, namelijk voor de rechtbank. Tot dan vraag ik beleefd respect voor mijn recht van verdediging en vermoeden van onschuld”, aldus de voorzitter van de gemeenteraad.

Aangeboden door onze partners