“Neem toch de logische keuze:” discussie over 1,5 hectare stuk grond bij groot plan komt opnieuw op gemeenteraad

Het gaat om deze lap grond van 1,5 hectare: het Kwenenbos

Merelbeke -

De bestemming van 1,5 hectare grond zorgt voor discussie in Merelbeke. Een eerste plan werd geschorst door de Oost-Vlaamse deputatie. De kwestie belandde daardoor dinsdag opnieuw op de gemeenteraad terecht én daar laaide het debat terug op. “Dit is gewoon de foute keuze maken.”

Simon Dekaezemaker

LEES OOK. “Ondanks drie waarschuwingen werd het toch doorgeduwd”: discussie over 1,5 hectare grond zet groot plan op de helling

Een regelrechte blamage. Oppositiepartij Groen herhaalde dinsdag op de gemeenteraad hun kritiek over de schorsing van een gedeelte van het nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Bescherming open ruimte te Merelbeke’. “Drie keer werden jullie gewaarschuwd en toch bleven jullie koppig doorgaan met het plan”, sneerde oppositieleider Stefaan Van Hecke (Groen). “Onbegrijpelijk.”

De discussie gaat over 1,5 hectare grond. Een klein deel van de 55 hectare dat de gemeente met het RUP duidelijk wil afbakenen: woongebied of openbare ruimte. Het stuk van 1,5 hectare niet-ontwikkelde grond in de wijk Kwenenbos moest woongebied worden, maar dat kon niet oordeelde de deputatie. Dit door tegenstrijdigheden met het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS).

Schepen Tim De Keukelaere (Open VLD)© Alexander Meeus

Te belangrijk plan

Het RUP werd geschorst door de Oost-Vlaamse deputatie én kwam op de helling te staan. De gemeente kreeg 90 dagen om een nieuw voorstel te doen. Als dat niet gebeurde, verviel het RUP in zijn geheel en dat wou de Merelbeekse bestuursploeg natuurlijk vermijden. Dinsdagavond op de gemeenteraadszitting werd een nieuw voorstel vanuit het bestuurscollege besproken.

“Ik blijf wel het initieel plan verdedigen: het moet woongebied worden”, zegt Tim De Keukelaere (Open VLD), schepen van Ruimtelijke Ordening. “Maar we moeten vermijden dat het volledige plan teniet gaat. Daarvoor is het te belangrijk. Het Kwenenbos blijft zo woonuitbreidingsgebied. We wilden voor elk stuk grond een duidelijke bestemming, maar het zal zo moeten.”

Stefaan Van Hecke (Groen)© BELGA

Logische keuze

Groen bleef op dezelfde nagel koppen en hekelde deze beslissing. “Dit plan moest open ruimte beschermen én waarom doen jullie dat niet?”, merkte raadslid Stefaan Van Hecke (Groen) op. “Waar is het gewenste beleid? Neem de logische keuze en bescherm dit gebied als open ruimte. Geen keuze maken zoals nu, dat is gewoon een foute keuze en steunen wij niet.”

Na een debat keurde de gemeenteraad het nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Bescherming open ruimte te Merelbeke’ goed. Enkel de Groen-fractie stemde tegen. Het plan moet nu opnieuw naar de deputatie en de Vlaamse overheid. “Daar verwachten we geen problemen meer”, pikte schepen De Keukelaere in. “45 hectare open ruimte wordt beschermd en dat is goed.”

Aangeboden door onze partners