Kamer legt advies diensten naast zich neer en dient klacht in om onwettige pensioenextra’s terug te vorderen

Het bureau van de Kamer wil toch dat de onwettige pensioenbonussen van de oud-voorzitters en de hoge ambtenaren teruggevorderd worden en dient een klacht in bij het gerecht. Nochtans had de Dienst Boekhouding van de Kamer geadviseerd omdat niet te doen. In een advies schreef ze dat de Kamer aansprakelijk zou gesteld worden. En als het gaat over de oud-voorzitters “dat de uiteindelijke kostprijs hoger zal zijn dan de effectief teruggevorderde bedragen”.

Als de Kamer de beslissingen intrekt, dan zal de Federale Pensioendienst niet meer bevoegd zijn voor de terugvordering, redeneert de Dienst Boekhouding. “Gelet op zijn ervaring ter zake en zijn middelen, is het meer dan waarschijnlijk dat de Federale Pensioendienst meer garanties biedt dan de administratie van de Kamer om deze opdracht tot een goed einde te brengen”, staat er te lezen in het advies.

Oud-voorzitter Herman De Croo (Open VLD) heeft intussen de volle 210.819,16 euro teruggestort aan de Kamer. Maar Siegfried Bracke (N-VA) en Raymond Langendries (Les Engagés) komen nu ook in het vizier. De eerste kreeg 126.000 euro via het systeem, de tweede 256.000 euro, waarvan de helft ongeveer verjaard. “De risico’s voor een betwisting ligt veel hoger, omdat de betalingen zijn uitgevoerd en gecontroleerd door de administratie van de Kamer.”

LEES OOK. Onwettige pensioenvergoeding niet de enige keer dat Siegfried Bracke extra langs de kassa passeerde

Maar politiek was dat geen optie. Dat zou het signaal geven dat de Kamer berustte in de situatie. De ex-voorzitters en de oud-ambtenaren krijgen nu eerst een brief om hen vriendelijk te vragen terug te storten. Gebeurt dat niet, dan zal het kwaadschiks gebeuren.  (agy)

Aangeboden door onze partners