JOUW MENING. “Kleine stations schrappen zal ervoor zorgen dat nog meer mensen de auto nemen”

Het Nieuwsblad geeft om jouw mening. Onze redactie vroeg de lezers wat ze vinden van minimumdoelen in het onderwijs, of de NMBS kleine stations mag sluiten om efficiënter te kunnen werken en of het onderzoek naar AI tijdelijk moet worden stilgelegd.

TVDW

Geen eindtermen meer maar ‘minimumdoelen’ in het onderwijs: Ben Weyts en koepels raken het eens over hervorming

Het einde van de eindtermen is nabij. De onderwijsverstrekkers hebben een akkoord gevonden omtrent minimumdoelen, die de onderwijskwaliteit in de bovenbouw van het secundair onderwijs moeten verbeteren. Het Grondwettelijk Hof vernietigde vorig jaar de oorspronkelijke eindtermen omdat scholen te weinig vrijheid zouden krijgen in het bepalen van wat hun leerlingen moeten kennen en kunnen. Weyts zegt dat heel wat vernietigde eindtermen uit de basisvorming nu verschoven worden naar de nieuwe minimumdoelen voor de specifieke vorming.

Onze lezer heeft er geen vertrouwen in dat minimumdoelen de kwaliteit van ons onderwijs kunnen helpen. “Er zijn te veel en te strakke regels, en er is te veel bemoeizucht. Laat scholen veel meer vrijheid. Het beste uit elk kind halen vereist veel differentiatie” zegt Richard P. Ook Heidi B. is niet overtuigd van het plan: “Pas wanneer de lat voldoende hoog wordt gelegd, is er een uitdaging om iedereen verder te brengen dan het minimum. Moet het diploma van een afgestudeerde in Vlaanderen niet overal hetzelfde betekenen?” Bijna 10 procent van de lezers ziet het plan wel slagen. “De minimumdoelen geven ruimte om hoger te streven dan de basis,” volgens Xander D.

NMBS wil weinig gebruikte stations sluiten, in Vlaanderen gaat het om een vijftal

De NMBS wil een aantal erg weinig gebruikte treinstations schrappen, en wordt daar voorzichtig in gesteund door Vooruit en CD&V. Dat schrappen past in het plan van de raad van bestuur om reizigers sneller én stipter naar de gewenste bestemming te brengen. Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) schaart zich alleszins niet achter het idee: “Vooral omdat de beoogde winsten van het sluiten van deze stations in de praktijk bijzonder mager uitvallen.”

Een vijfde van onze lezers ziet de kleinste stations graag gesloten worden. Als het de stiptheid en de snelheid ten goede komt, vind Pieter A. het de afweging waard. “Er moet wel bekeken worden of de mobiliteit niet in het gedrang komt, en eventueel busroutes aanpassen,” geeft hij nog mee. Volgens M. B. zeggen de cijfers niet alles: “In Aalst-Kerrebroek ligt het gemiddeld aantal opstappers laag omdat het een typisch scholierenstation is. Tijdens de vakanties is er dus geen volk, tijdens de schooldagen veel.” Voor veel lezers is net meer openbaar vervoer de sleutel: “Op termijn moet er meer ingezet worden op openbaar vervoer, en minder op de auto, ook in de minderbevolkte regio’s. De kleine stations schrappen zal ervoor zorgen dat nog meer mensen de auto nemen”, volgens Fem D.

Vooraanstaande tech-experts roepen op onderzoek naar artificiële intelligentie stil te liggen, maar er is één opvallende afwezige

In een open brief roepen vooraanstaande tech-experts op om het onderzoek naar geavanceerde AI-systemen tijdelijk stil te leggen. De brief werd ondertekend door onder andere Elon Musk, Apple-oprichter Steve Wozniak en filosoof Yuval Harari. Opvallend is dat de brief het alleen heeft een stillegging van de ontwikkeling van systemen “krachtiger dan GPT-4”. Enkel koploper OpenAI zou dus de ontwikkeling van een mogelijke GPT-5 moeten stilleggen.

“Dit lijkt me eerder de wil om zelf te kunnen bijbenen,” zegt Tjörven D. “Musk zou de ontwikkeling van elektrische wagens ook niet tegenhouden om fabrikanten te laten bijbenen.” Yves S. vindt niet dat het onderzoek moet worden stilgelegd. “Er moet gelijktijdig en doelmatig aan oplossingen gewerkt worden om AI te laten assimileren met de samenleving. Dat is ook de visie van OpenAI, zoals in hun paper van 2019 vermeld: trapsgewijs een AI lanceren, zodat de samenleving zich kan aanpassen.” Toch kunnen veel lezers zich wel vinden in de boodschap van de brief: “Eerst regelgeving, dan ontwikkeling. Niet omgekeerd, zodat er geen zaken plaatsvinden die niet hadden mogen plaatsvinden”, zegt Fernando V.

Aangeboden door onze partners