Brabantse wouden nog kanshebber voor nationaal park

De Overijse 2002-N-VA-fractie schaart zich achter het project.© if

Overijse
Maarten De Cock

Overijse 2002-N-VA gaat op de commissie grondgebiedzaken een positief advies aan het schepencollege geven om als partner mee in te stappen in het project Brabantse Wouden, zodat het dossier tijdig, voor einde mei 2023, ingediend kan worden bij minister Zuhal Demir (N-VA). Volgend jaar kiest Demir vier nationale parken, en de Brabantse Wouden is nog steeds een kanshebber. “Onze gemeente zal bepalend zijn om, onder andere via onze waterlopen, een ecologische verbinding te realiseren tussen de natuurgebieden Doode Bemde, Meerdaalwoud en Zoniënwoud”, aldus schepen Jan De Broyer (Overijse 2002-N-VA).

Aangeboden door onze partners