Consumentenombudsdienst behandelde vorig jaar ruim 14.000 klachten

© © Syda Productions

De Consumentenombudsdienst (COD) behandelde in 2022 14.119 dossiers, zo blijkt uit de jaarcijfers. Daarmee klopten ongeveer evenveel personen aan als de afgelopen jaren, een aantal dat sinds het uitbreken van Covid-19 sterk was gestegen. Ook dit jaar ging het meestal om geschillen in de bouwsector.

Bron: BELGA

De COD is een federale, autonome dienst, die in werking trad in 2015. Consumenten en ondernemingen kunnen er terecht voor informatie over hun rechten en plichten en in het bijzonder over de mogelijkheden van een buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen.

In 30 procent van de dossiers ging het louter om een vraag naar informatie. Een iets kleiner deel (27 procent) werd doorverwezen naar andere instanties of ombudsdiensten. De 6.125 residuaire dossiers (43,5 procent) behandelde de COD zelf, waarvan 59 procent ontvankelijk werd verklaard.

Gemiddeld duurt de behandelingstermijn van zo’n residuair dossier 56 dagen. In die tijd wordt er overgegaan op een minnelijke schikking (42 procent), een aanbeveling (38 procent) of een stopzetting van het dossier op vraag van de consument (20 procent).

Net als de vorige jaren kwam van alle sectoren de bouw het meest in aanraking met de COD in 2022, met name het onderhoud en de reparatie van woningen, zoals loodgieters, metselaars en tuinaanleggers. Met 916 dossiers staat die sector met stip op één, gevolgd door meubelen en stoffering met 487 aanvragen. Over alle sectoren heen, was de grootste oorzaak van een geschil een product dat niet werd geleverd of een dienst die niet werd verleend.

Aangeboden door onze partners