Akkoord over begroting na alweer een marathonzitting: minimumpensioenen gaan toch een vierde keer omhoog

Na bijna een etmaal vergaderen, is de federale regering er dan toch in geslaagd een akkoord af te sluiten over de begrotingscontrole. Zoals het er nu naar uitziet, komen de besparingen die premier Alexander De Croo wou doorvoeren in de minimumpensioenen er echter dan toch niet. Of toch maar voor een klein deel. Geplande verhogingen van de uitkeringen worden wel geschrapt, behalve die voor personen met een handicap.

Farid El Mabrouk

Zoals bij elke begrotingsronde heeft het ook nu weer bloed, zweet en tranen gekost. Het kernkabinet zat sinds woensdagmiddag al samen. Alleen de Belgisch-Luxemburgse top - de zogenaamde Gaïchel - kwam er woensdagavond nog tussen. Maar nadien gingen de topministers de nacht in en zaten ze tot donderdagnamiddag aan tafel. Met het nodige drama en harde woorden die zijn gevallen. Er waren er zoals gebruikelijk ook veel onderbrekingen en bilaterale gesprekken.

De discussie zat lange tijd - ook de hele voorbije week trouwens - vast op de besparingen die de premier op tafel legde. De regeringsleider wil ondanks de meevaller van 3 miljard op de federale begroting toch nog 0,3 procent van het bbp of 1,8 miljard extra besparen, om het gat van 20 miljard tegen eind volgend jaar toch nog een stuk kleiner te maken. Dat hij daarvoor de geplande verhoging van de minimumpensioenen - de vierde en laatste schijf die begin 2024 moet ingaan - wou terugdraaien, viel bij de socialisten en groenen helemaal niet in goede aarde. Zij zetten hun voet, waardoor alles telkens weer vastliep.

Compromis

Het compromis dat nu is gevonden, houdt in dat de verhoging toch grotendeels doorgaat. Voor 75 procent. Een kwart wordt dus wel geschrapt. Volgens sommige bronnen gaat het voor mensen met een volledige carrière maar om enkele euro’s minder. Maar de linkse partijen moeten dan wel slikken dat de geplande verhoging van een aantal uitkeringen - behalve die voor mensen met een handicap - wel niet wordt uitbetaald.

Maar ook de liberalen hebben dada’s moeten opgeven. Zoals de korting die werknemers krijgen op de eerste zes werknemers, een verwezenlijking van de regering-Michel waar vooral de MR zeer aan hechtte. Die korting wordt nu teruggeschroefd tot de eerste drie werknemers. Het Rekenhof haalde de maatregel eerder zwaar door de mangel wegens veel te duur en zonder enig effect.

Daarnaast voorziet het akkoord ook een aantal nieuwe inkomsten. Een van de hoofdbrokken is de minimumbelasting op multinationals die op Europees niveau is afgesproken en 300 miljoen euro moet opleveren. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) wou die maatregel gebruiken voor zijn fiscale hervorming en het geld inzetten om de lasten op arbeid te verlagen.

Om in de richting van de 1,8 miljard te gaan, klopt de regering ook nog bij de banken aan. Ook de accijnzen op alcohol en tabak gaan weer omhoog.

Het akkoord kwam er vlak voor het begin van de donderdagse plenaire vergadering van de Kamer.

Aangeboden door onze partners