Grenspark Kalmthoutse Heide klaar met masterplan en officiële kandidatuur, boeren lang niet gerustgesteld: “Dit wordt te mooi voorgesteld”

© ATV

Regio Noord -

Martin Groffen en Jan Weverbergh van Grenspark Kalmthoutse Heide stellen vandaag het masterplan voor waarmee ze hopen hun kandidatuur tot erkenning als Nationaal Park in te dienen. Vanaf vandaag kunnen gemeentebesturen en andere partners zich buigen over dit plan. De boeren zijn zeker niet gerustgesteld. Bij hen blijft de vrees verder leven voor nadelige gevolgen van het Grenspark.

Jan Brys

Het Grenspark werd in januari vorig jaar geselecteerd als kandidaat Nationaal Park Vlaanderen. “Wij werkten afgelopen jaar samen met gemeenten, natuureigenaars, terreinbeheerders, landbouwers, vrijwilligers, ondernemers, onderzoekers, toeristische en educatieve partners aan een masterplan. Vandaag ontvangen de gemeentebesturen, het provinciebestuur en andere betrokken partners de definitieve versie. Het omschrijft een ambitieuze toekomstvisie voor de komende 24 jaar. Wie het plan goedkeurt, stapt in een gebiedscoalitie van gemeenten en andere actoren die het plan aan de bevoegde minister voor Omgeving Zuhal Demir zullen overhandigen”, zegt Martin Groffen.

Martin Groffen.© RR

“We zetten in op drie troeven: natuur en stilte, cultuurhistorisch erfgoed en grenzeloze belevingen. We willen minder bekende plaatsen promoten door verborgen parels van bijvoorbeeld militair erfgoed bloot te leggen. Betere fiets- en wandelinfrastructuur moet voor een optimale spreiding van het toerisme zorgen. Het deel van het park dat in Nederland ligt, heeft het door ons beoogde label al. Ons masterplan voorziet dat de huidige Grenspark-oppervlakte van 6000 hectaren kan groeien tot 14.000 hectaren. Daarvan ligt 8000 hectaren in Nederland en 6000 in Vlaanderen. De voorziene uitbreiding is ruimte die vandaag al natuurgebied is. Denk maar aan de Antitankgracht, het Markiezaat, het Peerdsbos, De Zoom en zo meer.”

Zeer belangrijk, zegt Groffen: “Om de vooropgestelde criteria te halen zal geen landbouwgrond of andere grond een nieuwe bestemming krijgen. Mogelijke samenwerking met landbouw en natuureigenaars gebeurt enkel op vrijwillige basis. De bestaande natuur- en landbouwgebieden zijn afgebakend, daar zal niets aan veranderen.”

Geen garanties

De leden van de werkgroep landbouw die meewerkten aan het masterplan vielen uit de lucht. “Alweer werden de afspraken niet gerespecteerd. We hadden nog niet afgerond, bedoeling was dat er nog op- of aanmerkingen konden worden gemaakt. Dit masterplan was nog niet door iedereen afgeklopt.”

Sabina Vandeweyer die zich actief inzet voor de landbouwers in de omliggende gemeenten van het park.© Jan Brys

Landbouwer en lid van de actiegroep Landelijke Toekomst Sabina Vandeweyer vindt het allemaal mooi voorgesteld. “Wij hebben zeker geen garantie dat dit geen gevolgen zal hebben voor ons. Het moest blijkbaar allemaal zeer snel gaan. Wij zouden graag een breed gedragen voorstel voor een robuust en sterk Grenspark zien. Dit zien ze volgens ons veel te groot. Maar het is natuurlijk mooi voorgesteld en wij vrezen dat de jury hier niet door zal zien. Wij zitten natuurlijk wel tussen als die kerngebieden in. Wij zien geen meerwaarde voor landbouw in een label Nationaal Park. Met de creatie van een Nationaal Park komt de natuur dichter bij ons en met de toekomstige nieuwe natuurherstelwet van de Europese Unie wordt er waarschijnlijk ook eerst naar Nationale Parken gekeken om de 30 procent natuur in Vlaanderen te halen.”

Aangeboden door onze partners