Voor het eerst sinds 1977 minder dan 300.000 werklozen

© MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Het gemiddeld aantal werklozen per maand met een uitkering is het voorbije jaar gedaald tot onder de kaap van 300.000, of het laagste cijfer sinds 1977. Dat blijkt uit het jaarverslag van de RVA.

jvhBron: BELGA

Concreet waren er in België in 2022 gemiddeld 291.694 werklozen - of uitkeringsgerechtigde volledig werkloze werkzoekenden zoals de RVA ze omschrijft - per maand. Dat is een daling met bijna 10 procent tegenover het jaar daarvoor. Het gaat voor alle duidelijkheid om jaargemiddelden. Daarmee zet de trend van de voorbije jaren zich voort. De verwachting is dat dat cijfer ook dit jaar verder zal afnemen.

Het grootste deel van de werklozen die uitstromen, gaat naar de arbeidsmarkt. Eén op tien werklozen uit het ene trimester heeft het volgende trimester werk.

Minder werklozen betekent ook minder uitbetalingen. De RVA keerde het afgelopen jaar 6,67 miljard euro uit aan werkloosheidsuitkeringen, onderbrekingsuitkeringen - denk maar aan ouderschapsverlof - en andere uitkeringen zoals tijdelijke werkloosheid. Het gaat om 1,34 procent van ons bbp, het laagste percentage in vele jaren.

Wel stijgende (+12 procent) is het aantal mensen dat loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematisch verlof wil nemen. Er werden in 2022 meer dan een half miljoen aanvragen ingediend bij de RVA. Heel wat mensen blijken op zoek naar de balans tussen werk en gezin: voor het eerst zijn meer dan de helft van de uitkeringen bestemd voor mensen die een of andere vorm van ouderschapsverlof nemen.

Aangeboden door onze partners