Groen pleit voor taks op privéjets: “Klein groepje mensen geniet van korte reisjes, maar klimaatschade raakt ons allemaal”

© Getty Images

Groen wil dat er een taks komt op privéjets. Uit nieuwe cijfers blijkt immers dat het aantal vluchten met die jets vorig jaar met 52 procent gestegen is in ons land. Groen-covoorzitster Nadia Naji is ook voorstander van een Europees verbod op korte vluchten als er alternatieven zijn. “Voor reizen van korte afstanden moet de meest ecologische keuze de goedkoopste en meest logische keuze worden”, zegt Naji.

jvhBron: BELGA

Uit een analyse van een Nederlands milieuadviesbureau in opdracht van Greenpeace blijkt dat het aantal privéjetvluchten in Europa vorig jaar met 64 procent is gestegen tot 572.806. In België vertrokken er 10.618 privéjets, een stijging met 52 procent.

Volgens Greenpeace werd ruim de helft (55 procent) van de privéjetvluchten in Europa gebruikt voor korte vluchten van minder dan 750 kilometer. De landen met de meeste privéjetvluchten zijn het Verenigd Koninkrijk, Frankijk en Duitsland. De drie populairste bestemmingen voor privéjets in Europa waren Nice, Parijs en Genève.

In België vertrokken er 10.618 vluchten met een privéjet. De route tussen Brussel en Londen is de populairste, met 647 vluchten. Daarna volgen Brussel-Parijs (545 vluchten) en Brussel-Genève (407 vluchten). Volgens Greenpeace veroorzaken deze vluchten 41.000 ton CO2-uitstoot, vergelijkbaar met de gemiddelde jaarlijkse uitstoot van 27.310 auto’s.

Taks of verbod?

“Per passagier zijn privéjets tot 14 keer meer vervuilend dan commerciële vliegtuigen en zelfs 50 keer meer vervuilend dan treinen. Toch blijven ze quasi volledig vrijgesteld van belastingen”, zegt Groen. De partij pleit daarom voor een jettaks. Covoorzitster Naji verwijst naar het advies van de Europese NGO Transport & Environment, en wil privéjets belasten met tarieven vergelijkbaar met degene die Zwitserland heeft, dat wil zeggen ten minste 3.000 euro. “Dit probleem pakken we dus best Europees aan. Op dat niveau is een verbod te overwegen als er alternatieven zijn”, aldus Naji.

“Een klein groepje mensen geniet van korte vliegreisjes, maar de klimaatschade raakt ons allemaal”, zegt Naji nog. “Een gemiddelde vlucht van vier uur in een privéjet stoot evenveel CO2 uit als de gemiddelde Europeaan in een heel jaar. In tijden van een gigantische klimaatcrisis vinden we het vanzelfsprekend dat wie kiest voor een privéjet, die buitensporige uitstoot compenseert”, besluit de covoorzitster.

“De alarmerende groei van privéjetvluchten is volledig in tegenspraak met alle klimaatwetenschap. Het nieuwe IPCC-rapport laat duidelijker dan ooit zien dat we het buitensporige verbruik van fossiele brandstoffen snel moeten terugdringen”, zegt Joeri Thijs, woordvoerder bij Greenpeace België. “Een verbod op energieverspillende ultravervuilende privéjets is een no-brainer. Iedereen die niet superrijk is heeft niets aan privéjets, maar is wel de dupe van de broeikasgasemissies, giftig ultrafijn stof en lawaai veroorzaakt door deze vluchten.”

Aangeboden door onze partners