Regering scherpt controle op OCAD-lijst aan: voortaan twee keer per jaar evaluatie

Themabeeld© BELGA

Wie op de OCAD-lijst voor potentieel gevaarlijke individuen staat zal voortaan minstens twee keer per jaar opnieuw geëvalueerd worden. Dat heeft de federale regering vrijdag beslist. Daarnaast moet de informatie over extremistische figuren beter worden gedeeld, ook met hulpverleners.

jvhBron: BELGA

De OCAD-lijst, of de ‘gemeenschappelijke gegevensbank Terrorisme, Extremisme, Radicalisering’, telt momenteel 700 namen, van wie 610 moslimextremisten. Ze zijn onderverdeeld in vijf categorieën gaande van haatpropagandisten over ‘foreign terrorist fighters’ tot terrorismeveroordeelden. Elke persoon heeft een dreigingsniveau van 1 tot vier. Ze worden opgevolgd door onder meer het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) en Staatsveiligheid. 

Ministers van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) lieten de werking van de databank doorlichten naar aanleiding van de moord op Thomas Monjoie, de politieagent die in november werd neergestoken in Schaarbeek door Yassine M., die op de OCAD-lijst stond. De man had zijn daad vooraf aangekondigd en was door de politie naar het ziekenhuis begeleid voor psychologische hulp, maar vertrok daar enkele uren later weer. Het ziekenhuis was niet op de hoogte van het profiel van de man. 

Van Quickenborne en Verlinden werkten nu een koninklijk besluit en een wetsontwerp uit om soortgelijke incidenten in de toekomst te vermijden. De teksten kregen vrijdag de goedkeuring op de ministerraad. 

Concreet zullen de politie en het gerecht gezondheidsinformatie - zowel fysiek als mentaal - van mensen op de OCAD-lijst meteen kunnen delen met hulpverleners. 

Daarnaast krijgen de Local Task Forces, de structurele overlegorganen met de veiligheidsdiensten op het niveau van de gerechtelijke arrondissementen, meer tanden. Wanneer er een nieuwe persoon aan de databank wordt toegevoegd, of het dreigingsniveau van een individu wordt aangepast, moet de LTF verplicht een lijst met mogelijke maatregelen doorlopen en het advies overmaken aan de bevoegde overheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om het intrekken van een wapenverguning of een verblijfsvergunning, of het vorderen van een aanhouding. 

Tot slot besliste de regering om extremisten op de OCAD-lijst voortaan minstens twee keer per jaar te herevalueren, en niet langer alleen op basis van nieuwe informatie. De wetteksten zijn nu ter advies overgemaakt aan de Raad van State en moeten daarna nog door het parlement worden goedgekeurd.

Aangeboden door onze partners