Drie op de tien vooraf ingevulde belastingaangiftes kloppen niet: deze fouten komen het vaakst voor

De FOD Financiën trapt vandaag het belastingaangifteseizoen af. Net als de voorbije jaren krijgt ruim de helft van de belastingplichten een vooraf ingevulde aangifte. Maar volgens belastingadviseurs kan je die maar beter goed nakijken. Deze fouten komen het vaakst voor.

Kristof Simoens en Tommy Huyghebaert

De belastingaangifte. Terwijl de ene burger ertegenop ziet, denkt de andere: “Makkelijk, de fiscus heeft toch al alles ingevuld”. “Let toch maar op”, zegt Ive Rosseel, belastingadviseur bij ACV Nationaal. “Heel wat mensen krijgen inderdaad een ‘Voorstel van Vereenvoudigde Aangifte’, kortweg VVA. Maar ook de fiscus kan zich vergissen. Die is niet altijd op de hoogte van al je inkomsten en uitgaven die fiscaal meetellen. Als je een inkomen dat er niet op staat, niet aangeeft, ga je in de fout. En als een aftrekbare uitgavepost ontbreekt, ben je de klos.”

Beterschap

Om je een idee te geven: vorig jaar verstuurde de fiscus 3,8 miljoen VVA’s. En daar durven al eens foutjes in te sluipen, zo leert een analyse van de christelijke vakbond. “Vorig jaar vonden we fouten in 29 procent van de door ons onderzochte VVA’s. Bijna drie op de tien dus. In een bepaald geval zelfs tot 2.000 euro in het nadeel van de belastingplichtige.”

Maar er is beterschap. “Twee jaar geleden zaten we nog aan een foutenlast van 32 procent; het jaar voordien zelfs aan 45 procent”, zegt Rosseels collega Erik Van Laecke, die voor het Nieuwsblad de zes vaakst voorkomende ‘fouten’ oplijst. “Maar ondanks de inspanningen van de fiscus blijft 29 procent een hoog cijfer. Je trekt dus maar beter wat tijd uit om je belastingbrief te controleren.”

Veel tijd

Gelukkig is er nog tijd zat: tot 30 juni voor de papieren aangifte en tot 15 juli via Tax-on-web. Doe je een beroep op een mandataris – zoals een boekhouder of fiscalist – dan kreeg je tot vorig jaar uitstel tot in oktober. Maar dat verandert nu: ook in dat geval is de uiterste indieningsdatum 30 juni of 15 juli. Tenzij de fiscus jouw aangifte als ‘complex’ beschouwt. Dat is het geval als je buitenlandse inkomsten hebt, winsten en/of baten, een bezoldiging als bedrijfsleider of als er in jouw aangifte bezoldigingen zijn opgenomen voor je meewerkende huwelijks- of wettelijk samenwonende partner. Dan krijg je tot 18 oktober. Het maakt daarbij niet uit of je je aangifte zelf doet dan wel een expert inschakelt.

En nog een nieuwtje: vanaf dit jaar is het belastingformulier ‘genderneutraal’. Tot vorig jaar was de linkerkolom voorbehouden voor de man en de rechterkolom voor de vrouw, voortaan is de linkerkolom gereserveerd voor de oudste.

Dit moet je zeker controleren

Gezinssituatie

Kijk na of alle kinderen en andere gezinsleden die je ten laste kunt nemen, effectief mee opgenomen zijn in je aangifte. Kinderen die werken als jobstudent of als ‘doelgroepwerknemer’ in een maatwerkbedrijf worden al eens door de fiscus vergeten, net als inwonende ouders of andere personen ten laste.

Zware handicap

Bij heel wat belastingplichtigen die er recht op hebben, stond de “zware handicap” niet ingevuld; bij anderen die er geen recht op hadden wél. Die laatste groep krijgt dan achteraf van de fiscus een rechtzetting.

Kadastraal inkomen

Heb je een woning of een grond gekocht, verkocht of geërfd in 2021 of 2022, kijk dan het kadastraal inkomen zeer goed na: de kans is groot dat de fiscus daar nog geen rekening mee heeft gehouden.

Negatieve fiches

Indien je werkloosheidsvergoedingen of ziektevergoedingen terugbetaald hebt, moet je die manueel toevoegen aan je aangifte en/of moet je die in mindering brengen op de aanslag van het laatste kalenderjaar waarin je de werkloosheids- of ziekte-uitkeringen hebt ontvangen.

Aftrekposten

Giften staan soms vermeld, maar niet altijd. Betaalde of ontvangen onderhoudsuitkeringen moet je zelf toevoegen. Wie aandelen heeft en daarop dividenden ontving, kan de roerende voorheffing vaak recupereren: ook dat moet je zelf toevoegen aan de aangifte. Kinderopvangkosten diende je vorig jaar zelf toe te voegen, vanaf dit jaar zouden die vooraf ingevuld moeten zijn. Maar het blijft aangewezen om dat goed na te kijken.

Lening, schuldsaldoverzekeringen en langetermijnsparen

Die staan nu eens wel, dan weer niet in de VVA vermeld. Vergeet daarbij niet om het fiscaal voordeel te optimaliseren: vaak kan dat door het maximale bedrag te vermelden bij de partner met het hoogste inkomen, en het saldo bij de andere partner.

Nog meer valkuilen

Op basis van ander onderzoek door de federale ombudsman check je, indien de situatie van toepassing is, ook maar beter de vrijstelling van de werkgeversbijdrage in de kosten voor woon-werkverkeer, het forfaitaire bedrag voor verre verplaatsingen, de vakbondsbijdrage van werkzoekenden en de bijkomende toeslag op de belastingvrije som voor wie in het inkomstenjaar is getrouwd of wettelijk is gaan samenwonen met een partner die weinig of geen inkomsten heeft. En, niet vergeten: heb je een buitenlandse bankrekening, loon, pensioen of buitenverblijf, dan moet je die ook altijd zelf toevoegen, want de fiscus vult alleen de Belgische gegevens vooraf in.

Aangeboden door onze partners