Wanneer is de deadline? En hoe weet ik hoeveel ik moet betalen? Wat je praktisch moet weten over je belastingaangifte 2023

Je belastingaangifte: een vervelende, maar noodzakelijke klus.© Foto Kurt

De deadline voor de belastingaangifte 2023 nadert met rasse schreden. En dus wordt het stilletjes aan tijd om die (vervelende maar noodzakelijke) klus te klaren. Hieronder beantwoorden wel alvast de belangrijkste praktische vragen, om het jou zo makkelijk mogelijk te maken.

Kristof Simoens

Moet ik een belastingaangifte indienen?

Bijna iedereen moet vanaf de leeftijd van 18 jaar een belastingaangifte indienen. De aangifte van dit jaar (‘aanslagjaar 2023’) heeft betrekking op de inkomsten uit 2022. De aangifteplicht geldt voor al wie 18 is geworden in 2022 of uiterlijk op 1 januari 2023. Wie jonger is dan 18 (of dit jaar 18 is geworden) en vorig jaar een inkomen had, bijvoorbeeld uit een studentenjob, moet ook een aangifte indienen. Ook onderhoudsuitkeringen ontvangen door kinderen moeten op een aangifte op naam van het kind worden ­ingediend, tenzij ze lager zijn dan de belastingvrije som van 9.270 euro.

Wanneer is de deadline voor mijn belastingaangifte?

Dat hangt af van hoe je je belastingen aangeeft: zweer je bij de papieren belastingbrief, dan moet de fiscus die ten laatste op 30 juni hebben ontvangen. Gebruik je Tax-on-web (via de website MyMinfin.be), dan kan het nog tot 15 juli voor een ‘gewone’ aangifte en tot 18 oktober voor een ‘complexe’ aangifte.

Een ‘complexe’ aangifte is een aangifte waarin bezoldigingen als bedrijfsleider of meewerkende echtgeno(o)t(e), winsten of baten, of buitenlandse beroepsinkomsten zijn opgenomen. Noteer de datum die voor jou geldt alvast in je agenda, want wie zijn aangifte te laat indient, riskeert een boete van 50 tot 1.250 euro. Goed om te weten: Tax-on-web vermeldt de indieningstermijn die op jou van toepassing is.

LEES OOK. Laat je niet vangen door de deadline: dit is het beste moment om je belastingaangifte 2023 in te vullen

Hoe en waar vul ik mijn belastingen in?

Ben je bij die minder dan 10 procent belastingplichtigen die hun aangifte vorig jaar nog op papier deden, dan zou je in principe de bruine enveloppe met je aangifteformulier al in de brievenbus moeten hebben gekregen. Is dat begin juni nog niet het geval, bel dan naar je belastingkantoor (het telefoonnummer van je ‘centrum Particulieren’ vind je op de website van de FOD Financiën - Hou je identiteitskaart bij de hand).

Heb je vorig jaar je belastingen digitaal aangegeven en heb je eBox - het elektronische berichtenplatform van de federale overheid - geactiveerd, dan moet je een e-mail hebben ontvangen met de melding dat er een nieuw aangifteformulier klaarstaat in Tax-on-web. Al kan je ook gewoon meteen naar Tax-on-web surfen.

Hoe krijg ik toegang tot mijn eBox en Tax-on-web?

De simpelste manier is met je elektronische identiteitskaart (e-ID) of met ­Itsme, de app voor smartphone. Werkte je de vorige jaren met een token (het ­federaal token is een document met 24 persoonlijke codes en je naam), dan kan je dat ook dit jaar gebruiken. Nieuwe ­tokens aanvragen kan echter niet meer.

Al mijn gegevens zijn al ingevuld, hoe kan dat?

Dan ben je wellicht een van de bijna 4 miljoen belastingplichtigen aan wie de fiscus een Voorstel van Vereenvoudigde Aangifte, kortweg VVA, stuurt omdat hun fiscale situatie zeer stabiel is. Dat voorstel bevat ook een simulatie van de berekening van je belastingen op basis van de fiscale gegevens die de fiscus kent alsook het te betalen of terug te krijgen bedrag.

Als je een VVA hebt ontvangen, moet je in principe geen belastingaangifte meer indienen. Al doe je er wel goed aan dat VVA te controleren, want volgens een steekproef van ACV bevatte 29 procent van de VVA’s in 2022 fouten; dat is bijna één op drie.

LEES OOK. Drie op de tien vooraf ingevulde belastingaangiftes kloppen niet: deze fouten komen het vaakst voor (+)

Is ­alles correct en volledig, dan hoef je dus niets te doen en stuurt de fiscus je ten laatste op 30 juni 2024 je aanslagbiljet met de definitieve berekening. In het andere geval moet je de correcties en aanvullingen zelf meedelen: dat kan op het papieren ­formulier (tot 30 juni) of online in Tax-on-web (tot 15 juli). Voor een ‘complex’ voorstel van vereenvoudigde aangifte (u moet bv. voor het eerst inkomsten uit een zelfstandig bijberoep toevoegen) is dat 18 oktober. In dit laatste geval moet je wel uitstel vragen aan de administratie.

Ik kreeg geen VVA, en toch zijn bepaalde zaken al ingevuld.

Wie geen VVA kreeg en zijn aangifte online indient, zal merken dat een aantal codes al door de fiscus is ingevuld: denk aan je loon, je bijdrage voor pensioensparen, eventuele giften.... Je werkgever, bankier of het goede doel van je keuze hebben de ­fiscus daarvoor alle nodige ­documenten bezorgd.

Wanneer je in Tax-on-web je aangifteformulier opent, krijg je meteen een overzicht van alle elementen die al ­ingevuld zijn. Eens te meer is controleren de boodschap: neem er de fiscale ­fiches bij die je zelf van je werkgever, bank of het goede doel hebt gekregen. Of klik op het ‘verrekijkertje’ naast het ingevulde bedrag, dan verschijnt de ­bewuste fiche die de fiscus ontving.

Welke codes moet ik invullen?

Dat hangt af van je persoonlijke situatie. Ben je loontrekkende of ontving je vorig jaar een uitkering, dan moet je die bedragen invullen in vak IV. Ben je met pensioen, dan moet je in vak V zijn. Voor inkomsten uit vastgoed is er vak III, voor het belastingvoordeel op woonkredieten moet je naar vak IX. Voor inkomsten uit beleggingen is er vak VII en voor een hele rij belastingverminderingen (denk aan giften of dienstencheques) kan je terecht in vak X.

Handig geheugensteuntje: in Tax-on-web verschijnt onderaan in je aangifte een overzicht van de codes die je vorig jaar hebt ingevuld. Check online overigens ook of de fiscus nog wel over de juiste contactinformatie beschikt (vak I: bankrekeningnummer, telefoonnummer...) en of je familiale status (vak II: aantal personen ten laste, ­gehuwd of gescheiden...) nog correct is.

LEES OOK. De 10 belangrijkste nieuwigheden in de belastingaangifte 2023

Kan ik hulp krijgen bij het invullen van mijn belastingen?

Op Tax-on-web zal je merken dat bij een aantal codes automatisch een digitale ‘wizard’ (letterlijk: ‘toverstaf’) opduikt waarachter een rekenmodule schuilt. Dat kan handig zijn om te berekenen welk bedrag je precies mag ­aftrekken voor pakweg je woonlening of om de nettobestaansmiddelen van ­personen ten laste te bepalen.

Raak je er toch niet aan uit, of vul je een papieren aangifte in? Dan kan je nog tot 30 juni de hulp inroepen van een medewerker van de fiscus. Daarvoor maak je een telefonische afspraak via het lokale telefoonnummer dat je op je aangifte vindt of via het nationale contactnummer 02-572.57.57. Nu de coronamaatregelen vrijwel overal ­weggevallen zijn, kan je na afspraak desgewenst ook zoals vroeger langsgaan in je lokale belastingkantoor. Ook tal van steden en gemeenten organiseren invulhulp.

Kan ik al laten berekenen hoeveel ik moet betalen/terugkrijg?

Ontving je een VVA, dan vind je in dat document al een ‘voorlopige berekening’. In het andere geval vind je op Tax-on-web een tool om een simulatie te maken van je eindafrekening: gewoon even klikken op ‘berekenen van belastingen’. Wie zijn aangifte op papier doet, kan naar de website van de FOD Financiën surfen: daar staat een computerprogramma Tax-Calc: hou dan wel je aangifte bij de hand, want het programma heeft alle codes nodig die je hebt ingevuld.

De officiële eindafrekening met het exacte bedrag volgt pas ten vroegste over enkele maanden.

En klaar is Kees?

Bijna! De aangifte invullen is één ding, de fiscus moet ze ook nog tijdig ontvangen. De papieren aangifte verstuur je, in een voldoende gefrankeerde omslag, naar het aangegeven adres. De fiscus adviseert om ze niet zelf af te geven op een belastingkantoor.

En de online aangifte? Het volstaat niet om het document op het einde van de invulsessie op te slaan en te ondertekenen (gehuwde of samenwonende partners moeten dat allebei doen!), je moet nog expliciet op ‘verzenden’ drukken.

Oeps, foutje! Wat nu?

Je hebt je aangifte ingediend, maar komt tot de vaststelling dat je een fout hebt gemaakt of dat je iets bent vergeten te vermelden? Dan kan je tot 15 juli 2023 één keer je online aangifte aanpassen via Tax-on-web. Vergeet niet die aangifte daarna opnieuw te ondertekenen en te verzenden.

Diende je een papieren aangifte in, dan bel je het best zo snel mogelijk naar je belastingkantoor om de fout of ­vergetelheid te laten rechtzetten.

Aangeboden door onze partners