Voka en Unizo slaan alarm: “Provinciaal beleidsplan brengt duizenden jobs in gevaar”

Klein Frankrijk in Ronse krijgt een matige score in het nieuwe plan.© Peter Malaise

Oost-Vlaanderen -

Het nieuwe provinciaal ruimtelijk beleidsplan zorgt ook voor grote ongerustheid bij de ondernemers. “Op termijn dreigen we 144 hectare aan bedrijventerrein te verliezen en komen er duizenden jobs in gevaar. Als we dit plan aanvaarden, plegen we economische zelfmoord,” zegt Jan Geers, manager belangenbehartiging van Voka Oost- Vlaanderen.

Peter Malaise
Aangeboden door onze partners