Happart brengt omstreden bezoek aan Syrië

Bron © belga
NAMEN - 'Wij zijn geschokt. Het is niet opportuun en op zijn minst onhandig'. Dat stelt de fractieleider van het CDH in het Waals parlement Michel de Lamotte woensdag in een reactie op het bezoek van parlementsvoorzitter José Happart aan Syrië.
De Franstalige humanisten zijn niet alleen verbaasd over het bezoek van Happart, met de toestand in Syrië en in de regio in het achterhoofd, maar ook wegens het gebrek aan overleg met de FOD Buitenlandse Zaken en de bevoegde diensten van het Waals gewest. 'Het zou een minimum zijn geweest informatie in te winnen', vindt de Lamotte.

De fractieleider merkt ook op dat het Waals gewest geen bilaterale relaties onderhoudt met Syrië en daar op korte termijn geen ambities toe heeft. Het CDH stelt voorts dat Happart nooit het bureau van het Waals parlement heeft ingelicht over zijn bezoek aan Syrië. Hij heeft alleen gewag gemaakt, onder de variapunten, van de uitnodiging om er naartoe te gaan.
Door svh
AANGERADEN