Veroordeelden sms-moord naar cassatie

Bron © BELGA
ANTWERPEN - Na Andy Hermans (24) heeft ook Maura Van Lommel (46) cassatieberoep aangetekend. Dat meldt haar advocaat Walter Damen vrijdag. Moeder en zoon werden woensdag door het Antwerpse hof van assisen tot levenslang veroordeeld voor de moord op Stefanie De Mulder (18).
De advocaten van de twee beschuldigden zijn van mening dat er procedurefouten gebeurd zijn. Assisenvoorzitter Marc Sterkens was tijdens het proces in zijn eentje met de juryleden gaan overleggen in hun beraadslagingkamer, zonder medeweten van de andere partijen. De verdediging wilde daarop de voltallige jury laten wraken. De voorzitter ging daar echter niet op in omdat hij met de juryleden alleen maar over praktische dingen gesproken had en niet over de grond van de zaak. Volgens de verdediging kan het niet dat de voorzitter toen over zijn eigen misstap diende te oordelen.

Ook de persoonlijke mijmering die Sterkens na de voorlezing van het arrest had voorgedragen, is volgens hen een grond voor cassatie. In het arrest stond immers duidelijk dat het hof en de jury zich bij de beraadslaging over de straf niet hadden laten beïnvloeden door het incident in de beraadslagingkamer van de jury. Maar uit de wat giftige 'mijmering' van de voorzitter bleek volgens de advocaten net het tegenovergestelde.

Tijdens de burgerlijke afhandeling van het proces vrijdag vroegen ze de assisenvoorzitter dan ook om zijn tekst aan het dossier toe te voegen. Op 20 oktober zal Sterkens beslissen of hij dit al dan niet doet en krijgen de familieleden van Stefanie De Mulder te horen welke schadevergoeding de beschuldigden hen dienen te betalen.
Door rbo
AANGERADEN