Van Parys: ,,Te weinig mogelijkheden voor strafuitvoering'(

BRUSSEL - Er is een noodplan nodig om meer capaciteit in de gevangenissen te voorzien en om meer alternatieve straffen mogelijk te maken. Dat stelt CD&V-justitiespecialist Tony Van Parys in een reactie op het nieuws dat Mohammed El Azzouzi na zijn penitentiair verlof niet terugkeerde naar de gevangenis van Hasselt.

"De oorzaak van dit probleem is dezelfde als bij de overige incidenten van de afgelopen tijd", aldus Van Parys. Volgens de CD&V’er zijn er namelijk "onvoldoende mogelijkheden om straffen uit te voeren".

"Volgens Onkelinx had de Commissie Voorwaardelijke Invrijheidstelling gesuggereerd dat het tijd was dat Azzouzi penitentiair verlof kreeg", aldus Van Parys. "Die beslissingen van de Commissies Voorwaardelijke Invrijheidstelling gebeuren echter onder druk van de vaststelling dat er te weinig mogelijkheden zijn voor de strafuitvoering", luidt het.

Daardoor is er volgens hem geen evenwichte beoordeling meer mogelijk. "Wat is het risico op recidive? Betekent de gedetineerde een gevaar voor de maatschappij? Wat zijn de kansen op reïntegratie? De evenwichtige beoordeling van die vragen wordt gehypothekeerd door de druk dat er te weinig plaatsen zijn", legt Van Parys uit.

Volgens de CD&V’er is er nu een noodplan nodig. Niet alleen zijn er meer plaatsen nodig in gevangenissen, er moeten ook meer mogelijkheden komen voor alternatieve straffen, zoals elektronisch toezicht. "Zo moeten er meer justitieassistenten komen die dat elektronische toezicht begeleiden", luidt het. "Als je het aanbod van strafuitvoeringen normaliseert, zullen er weer behoorlijke beslissingen kunnen worden genomen", zegt Van Parys. "Er moeten lessen worden getrokken en de begrotingscontrole is daar het uitgelezen moment voor".

Lees ook

Nu in het nieuws