Leonidas krijgt boete in Frankrijk

De Belgische chocolatier Leonidas heeft een boete van 120.000 euro gekregen van de Franse Raad voor Mededinging. De Franse detailhandelaars werden verhinderd zich te bevoorraden bij de verkoper van hun keuze. Leonidas moet stoppen met de praktijken.

De chocolatier telde in mei 2006 in Frankrijk vijftien invoerders-verkopers en 306 verkooppunten. Een verkoper mocht slechts die verkooppunten bevoorraden waarvoor hij een verkoopvergunning had gekregen.

Dat systeem liet volgens de Raad voor Mededinging de verkopers niet toe de concurrentie tussen hen te doen spelen. Ook de detailhandelaars konden de concurrentie tussen de verkopers niet doen spelen, om zo lagere tarieven te bedingen.

Leonidas wilde geen commentaar kwijt, en wilde niet zeggen welk gevolg het zal geven aan de beslissing van de Raad voor Mededinging. Op de vraag of het in Frankrijk beboete systeem ook in België van toepassing is, kwam er ook geen antwoord. In ons land is in elk geval geen gelijkaardig onderzoek geopend.

Leonidas telt wereldwijd 1.400 verkooppunten.

LEES OOK

Nu in het nieuws