Kafka in nieuwe wet op ruimtelijke ordening

Bron © belga

Als je een bouwaanvraag indient, en de gemeente heeft daar binnen de 75 dagen niet op gereageerd, dan kun je helemaal opnieuw beginnen. Dat is het gevolg van de nieuwe Vlaamse bouwcodex, zo schrijven de Concentra-kranten vrijdag. Voormalig minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen, ontkent de flater.

In de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, die op 1 september in voege treedt, zitten volgens experts vreemde kronkels. Onder meer op het vlak van de aflevering van bouwvergunningen.

'Volgens de codex hebben gemeenten 75 dagen de tijd om een bouwvergunning goed te keuren', zegt Johan Rutgeerts, specialist ruimtelijke ordening van de Vlaamse Architechtenorganisatie (NAV). 'Indien de gemeenten er om welke reden dan ook niet in slagen om dit op tijd in orde te brengen, vervalt de aanvraag en moet een nieuw dossier ingediend worden, wat ongeveer 1.000 euro kost.'

Daarbij komt dat een gemeente die de goedkeuringstermijn laat verstrijken geen enkele motivering moet geven voor de afkeuring van het dossier. 'Hierdoor maak je geen enkele kans om bij de provincie in beroep te gaan, want je weet niet eens wat er mis is.'

Voormalig minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen ontkent het lek in de procedure. Om 15 uur wordt een persconferentie georganiseerd met meer uitleg.

Muyters

Het kabinet van Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) ontkent intussen dat de nieuwe codex ruimtelijke ordening tot Kafkaiaanse toestanden leidt. Integendeel, door het veralgemenen van wettelijke termijnen voor het goedkeuren van bouwvergunningen, is er meer duidelijkheid voor de burger, zegt Muyters' woordvoerder.

Sinds 1999 zijn de zogenaamde 'ontvoogde gemeenten' gebonden door een wettelijke termijn van 75 dagen om zich over een bouwaanvraag te buigen. Het statuut van ontvoogde gemeenten slaat specifiek op ruimtelijke ordening. Om dat te krijgen, moeten gemeenten aan vijf voorwaarden voldoen (zoals een voltijdse ambtenaar ruimtelijke ordening in dienst hebben), waarna ze dat statuut kunnen aanvragen.

Vanaf 1 september zal voor alle gemeenten zo'n wettelijke termijn gelden. Die bedraagt nog steeds 75 dagen voor de ontvoogde gemeenten en 105 dagen voor de andere gemeenten, al bestaan er uitzonderingen voor zeer complexe dossiers. Indien gemeenten die termijn niet halen, dan wordt de stilzwijgende weigering ingeroepen en moet de gemeente dat binnen de tien dagen laten weten aan de aanvrager.

Die kan dan beroep aantekenen bij de provincie, die voortaan ook gebonden zijn door dezelfde termijnen. Mocht de provincie om de ene of de andere reden evenmin tot een beslissing komen, dan wordt de stilzwijgende weigering bevestigd en moet de aanvrager eveneens daarvan bericht krijgen. In theorie is dan nog beroep mogelijk bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Volgens de woordvoerder van Muyters was het werken met vaste termijnen, ook in beroep, de expliciete wens van de decreetgever, om te voorkomen dat dossiers nog jaren zouden aanslepen. Hij wijst er ook op dat het systeem dat al bestaat in de ontvoogde gemeenten op zich goed werkt. Dat er bij een gemeente nog iets fout zal lopen, valt niet uit te sluiten, maar dat zal niet aan het systeem op zich liggen, klinkt het.

Door jns, wdp
AANGERADEN
Meest recent