Hoe (w)armer het land, hoe meer overspel

Foto: rr

De Amerikaanse onderzoeker Alfred Kinsey beweerde dat de helft van alle getrouwde mannen voor hun 40ste verjaardag vreemdging, en een kwart van alle getrouwde vrouwen. Hij concludeerde dat uit de bevraging van duizenden mensen in de jaren veertig, maar zijn onderzoek werd later als hoogst onwetenschappelijk afgedaan.

Shere Hite deed er in de jaren zeventig een schepje bovenop door te zeggen dat 70 procent van alle getrouwde mensen vreemdging, en het Amerikaanse damesblad Cosmopolitan meende uit een bevraging van zijn lezeressen te kunnen opmaken dat 69 procent van de getrouwde vrouwen meer dan 35 verhoudingen had gehad. Je zou je voor minder abnormaal gaan voelen.

Pamela Druckerman spendeerde veel tijd aan de zoektocht naar waarachtige cijfers. Die zijn alle van recente datum. In 2004 zei 21 procent van de Amerikaanse mannen in zo'n onderzoek dat ze tijdens hun huwelijk ooit eens seks hadden gehad met iemand anders dan hun partner. En dat zei ook 10 procent van de Amerikaanse vrouwen. Gevraagd naar hun sekservaringen in het afgelopen jaar, blijken er nauwelijks verschillen tussen nu en pakweg tien jaar geleden: telkens zegt ongeveer 4 à 5 procent van de Amerikaanse mannen dat ze in het voorbije jaar seks met een ander hebben gehad, en 3 procent van de Amerikaanse vrouwen. Het zijn cijfers die ongeveer in elk ander westers land gelijklopen.

Daartegenover staan Latijns-Amerika en vooral Afrika, waar veel meer mensen seks met meer dan één partner hebben gehad in het afgelopen jaar. De scheidslijn ligt zo'n beetje tussen arm en rijk, en ook tussen warme en koudere landen.

Scandinavische landen vormen daarop een uitzondering: volgens Druckerman wordt daar vaker vreemdgegaan dan in andere westerse landen.

In Finland, bijvoorbeeld, zegt 40 procent van de getrouwde mannen en 30 procent van de getrouwde vrouwen dat ze ooit met een ander de lakens hebben gedeeld. Volgens de Finse seksuoloog Osmo Kontula komt dat doordat Finnen opgroeien met de gedachte dat seks een positieve ervaring is. Finnen hebben net als andere wereldburgers het idee dat het beter is trouw te blijven. Maar als de gelegenheid zich voordoet, en ze denken dat niemand het te weten zal komen, dan zijn ze minder geremd dan elders. 'Samen in je nakie in de sauna zitten zal er ook wel toe bijdragen, zeker?' lacht Druckerman.

Omgekeerd vertonen arme landen als Kazachstan, Nepal en Rwanda opvallend lage cijfers.

Druckerman vond tot slot nergens cijfers die aantonen dat vrouwen nu meer overspel plegen dan vroeger. 'Het is een onderwerp dat een grote aantrekkingskracht uitoefent op tijdschriftredacteuren, die er graag lange artikels aan wijden. Maar er is geen enkel bewijs voor.'

Wel zou blijken dat overspel toeneemt met het klimmen der jaren.