'Al 20 nieuwe klachten in enkele maanden'

Peter Adriaenssens roept alle slachtoffers op zich te melden: 'Dit dossier toont aan dat het echt zin heeft om naar buiten te treden.' Marc Herremans Foto: © Marc Herremans - Corelio

De jongste maanden kwamen er twintig nieuwe meldingen binnen bij de commissie die klachten wegens misbruik binnen de Kerk behandelt. 'De meeste van die slachtoffers willen vooral erkenning', zegt voorzitter Peter Adriaenssens, die alle slachtoffers oproept zich te melden. Hij vraagt zich ondertussen af of bisschop Vangheluwe echt maar één slachtoffer heeft gemaakt. StevenDeBock

'Seksueel misbruik is in de eerste plaats een probleem van machtsmisbruik', zegt Adriaenssens. 'Twee kenmerken vergiftigen de kans op herstel. De geheimhouding die opgelegd wordt aan het slachtoffer, en de kleine besloten kring waarin de feiten gebeuren.' Het tegengif ligt volgens hem dan ook voor de hand. 'Tegenover het machtsmisbruik staat het herstel van de gelijkwaardigheid. Tegenover de geheimhouding en de beslotenheid staat openheid. Dat is wat wij de slachtoffers willen bieden. Ze moeten zich opnieuw fier kunnen voelen.'

Het was commissievoorzitter Adriaenssens zelf die monseigneur Roger Vangheluwe op 20 april meldde dat zijn geheim eindelijk bekend was geraakt en dat zijn carrière als bisschop erop zat. Een van de vragen tijdens het gesprek was of de bisschop werkelijk maar één slachtoffer heeft gemaakt. 'Ik heb hem gezegd dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het hoogst zeldzaam is voor mannelijke daders die zich aan jongens vergrijpen om het bij een slachtoffer te houden. Monseigneur Danneels heeft mij bezworen dat het echt bij één slachtoffer gebleven is en dat hij de hele waarheid heeft verteld. Ik hoop het. En het kan ook de waarheid zijn. Uitzonderingen bestaan.'

Commissie werkt echt

Adriaenssens maakte gisteren ook komaf met de kritiek dat zijn commissie niet in volle onafhankelijkheid zou kunnen werken. 'Dit dossier toont aan dat wij ons werk absoluut wel kunnen en mogen doen. Wie had enkele weken geleden gedacht dat wij een bisschop tot ontslag zouden kunnen bewegen? Ik hoop dat het een boodschap is naar andere slachtoffers. Het heeft echt zin om naar buiten te treden.'

Dat er de jongste maanden opvallend veel nieuwe klachten binnenstromen bij de commissie bewijst volgens hem dat ook de slachtoffers er vertrouwen in hebben dat de commissie echt werk zal maken van haar dossiers. Vernieuwd vertrouwen, dat ook te danken is aan de bekendheid van Adriaenssens zelf. In de twee jaren voor zijn aantreden als voorzitter was er geen enkele klacht bijgekomen.

Meeste klachten uit Vlaanderen

'Maar het baart mij zorgen dat negentig procent van de dossiers uit Vlaanderen afkomstig is. Daar moeten we aandacht voor hebben. Het zal toch niet zo zijn dat de taalgrens ook bescherming biedt tegen seksueel misbruik.'

Dat de Kerk een groter misbruikprobleem kent dan andere delen van de samenleving wil hij absoluut niet gezegd hebben. 'Onderzoek wijst uit dat een op de tien meisjes voor haar achttiende verjaardag slachtoffer is van seksueel misbruik. Vorig jaar openden de vertrouwensartsencentra 8.500 nieuwe dossiers rond kindermishandeling. Dat toont aan dat het een probleem is van de hele samenleving.'

Door StevenDeBock
AANGERADEN