Jobstudent: wat moet er in je contract staan?

© Jobat.be

"Ik ga aan de slag als jobstudent. Mijn werkgever is onduidelijk over het contract. Wat is verplicht?" Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian, geeft antwoord...

Jobat.be

In principe moet een arbeidsovereenkomst niet schriftelijk worden vastgesteld. Partijen kunnen louter op mondelinge basis een professionele samenwerking starten. Specifiek ter bescherming van studenten (jongeren vanaf 15 jaar die niet aan de voltijdse leerplicht onderworpen zijn) wordt op dit principe een uitzondering voorzien. Een werkgever die op studenten beroep wil doen, moet voor iedere student afzonderlijk een schriftelijke overeenkomst opmaken en ondertekenen uiterlijk op het ogenblik van de indiensttreding.Er bestaat geen standaardcontract dat moet gebruikt worden voor alle studenten. Wel somt de wet een (lange) reeks van vermeldingen op die in de arbeidsovereenkomst moeten staan, zoals onder meer: de start- en einddatum van de overeenkomst, de omschrijving van de functie, het overeengekomen loon en de arbeidsduur per dag en per week. Bovendien zijn er modellen van contracten in omloop. Een modelovereenkomst kan je bijvoorbeeld terugvinden in de informatiebrochure 'Wegwijs in... de studentenarbeid', die je gratis kan downloaden op www.werk.belgie.be.>

>

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten