Mag ik als jobstudent elk type werk verrichten?

© Jobat.be

"Mijn baas zet me als jobstudent in voor allerlei klusjes. Maar mag ik ook elk type werk verrichten?"

Jobat.be

Als jobstudent maak je deel uit van een speciale arbeidscategorie. Jobstudenten hebben immers geen beroepservaring en lopen dan ook een groter risico op arbeidsongevallen. Bovendien kunnen bepaalde werkzaamheden een invloed hebben op hun fysieke of psychische ontwikkeling. Voor jobstudenten is dan ook een strikter toezicht op veiligheidsvlak voorzien, zodat risico's zoveel mogelijk uitgesloten worden. In de meeste gevallen houdt dit in dat je als jobstudent een bepaalde job wel mag uitoefenen, maar dat er preventieve maatregelen getroffen worden, zoals een voorafgaand medisch onderzoek. Maar in bepaalde gevallen is het ook gewoon verboden om als jobstudent een bepaalde taak uit te oefenen, omdat het risico te groot is. >

>

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten