Verkeersplan blijft Lommel verdelen

Foto: © Kizzy Van Horne

LOMMEL - De uitbouw van het commercieel centrum en de toepassing van het verkeersplan worden grote uitdagingen in Lommel.

Burgemeester Peter Vanvelthoven (SP.A) bestuurt er sinds 2006 samen met SP.A en Open VLD. De grootste oppositiepartijen zijn CD&V en N-VA, aangevuld met Aktief en LDD. Het bestuur creëerde de voorbije jaren werk door een uitbreiding van het industrieterrein, mikte op een groen imago en bouwde de stad uit als toeristische aantrekkingspool. Inwoners lijken tevreden, al is het laatste over de plannen rond de Stadslaan nog niet gezegd. Het stadsbestuur wil voor een autoluw centrum gaan en het doorgaand verkeer rond de stad leiden, wat bij de inwoners van de betrokken straten heel wat stof doet opwaaien. Ze vinden dat er niet naar hen geluisterd wordt. 'Er werd zopas een aannemer aangesteld. Binnenkort zullen we met het ontwerp naar de mensen gaan en overleg plegen over de concrete uitvoering', zegt burgemeester Peter Vanvelthoven.

In de toekomst wordt het volgens de burgemeester belangrijk om het commercieel centrum verder uit te bouwen. 'De aanleg van twee ondergrondse parkings in het centrum worden belangrijk in dit dossier. Andere grote projecten worden de bouw van een crematorium en een jeugdherberg in park De Soeverein.'

Volgens Jan Bouly van oppositiepartij CD&V wordt het vooral een grote uitdaging om voor evenementenhal De Soeverein een invulling te vinden. 'Ze kost handenvol geld, maar er wordt te weinig mee gedaan. Dat gebouw blijft een hete aardappel', zegt Bouly. 'Net als het verkeersbeleid. Wil het bestuur het verkeersplan doorvoeren, zal er een breder draagvlak moeten komen. Er had meer inspraak moeten zijn. Niet alleen in dit dossier, maar bijvoorbeeld ook in de stadsontwikkeling. Aan de grote bouwprojecten is nog niet begonnen, omdat er mensen in opspraak kwamen. Daarnaast wordt het ook een uitdaging om Lommel aantrekkelijk te houden voor de jeugd, zowel op vlak van wonen als uitgaan.'

Door (kvh)
AANGERADEN