Mutualiteit promoot zorgcheque

MECHELEN -
Op 1 oktober is de Vlaamse Zorgverzekering van start gegaan. In een eerste fase wil de overheid met deze nieuwe, verplichte verzekering de thuisverzorging van zwaar zieken, gehandicapten en bejaarden betaalbaar maken voor patiënt én samenleving. De socialistische mutualiteit roept alle zorgbehoevenden die recht hebben op een vergoeding op om een aanvraag in te dienen.

Vanaf 1 oktober moet iedereen die in Vlaanderen woont en 25 jaar is of ouder, zich aansluiten bij een erkende Zorgkas, en een jaarlijkse bijdrage van 10 of 403 frank betalen. Met deze bijdragen financieren de zorgkassen de verzorging van zwaar zorgebehoevenden.

In een eerste fase zijn de toelagen enkel bestemd voor zwaar zorgbehoevende thuispatiënten, die gebruik maken van professionele thuiszorgdiensten en/of een beroep doen op mantelzorg. In een later stadium --vanaf 1 juli 2002-- komen ook zwaar zorgbehoevenden in rust- en verzorgingstehuizen in aanmerking.

Eén van de thuispatiënten die nu al recht hebben op een toelage uit de zorgverzekering, is Jef Smets uit Mechelen. Jef is 74, MS-patiënt en volledig zorgafhankelijk. Zijn echtgenote Maria De Donder helpt hem bij het aan- en uitkleden, wassen, zich verplaatsen enz. Een buurman komt dagelijks langs om Jef in bed te leggen. Voor die niet-professionele hulp of 'mantelzorg' hebben Jef en Maria voortaan recht op een maandelijkse tegemoetkoming van 75 of 3.025 frank uit de zorgverzekering. Omdat ze ook beroep doen op een professionele thuisverzorgster van de socialistische mutualiteit, loopt de 'zorgcheque' op tot 125 of 5.042 frank.


Duwtje
,,Voor ons maakt zo'n cheque van 5.000 frank een groot verschil'', zegt Jef Smets. ,,De medische onkosten die een ziekte als MS met zich meebrengt, zijn enorm. Elk financieel duwtje in de rug is welkom. Deze toelage geeft ons bovendien wat ruimte om de zorg van kennissen en buren te vergoeden.''

Patrick Veschueren van de socialistische mutualiteit, afdeling Mechelen-Turnhout, is blij met de komst van de zorgverzekering. Volgens hem komen in het arrondissement Mechelen zo'n 3.000 zwaar zorgbehoevenden in aanmerking voor een zorgcheque. Hij vreest wel dat veel zogenaamde mantelzorgers zonder gerichte mediacampagne de boot zullen missen.

,,Voor alle leden van de mutualiteit die al beroep doen op onze thuiszorgdienst, brengen wij de aanvragen voor een zorgcheque automatisch in orde'', zegt Verschueren. ,,Maar er zijn ook heel wat zwaar zorgbehoevenden die enkel geholpen worden door niet-geregistreerde mantelzorgers. Als zij geen aanvraag voor een toelage indienen, dreigen ze de zorgcheque te mislopen.''


Registratie
Mantelzorgers --partner, familie, kennissen, buren-- kunnen zich laten registreren via een aanvraagformulier en een activiteitenplan. Daarop vullen ze in welke zorg ze op zich nemen. De zwaar zorgbehoevende moet minstens driemaal per week mantelzorg krijgen om aanspraak te kunnen maken op een tegemoetkoming. Die mag wel verstrekt worden door verscheidene personen.

,,Voor aanvragers die geen attest kunnen voorleggen dat ernstige en langdurige zorgafhankelijkheid bewijst, is een 'indicatiestelling' nodig'', zegt Patrick Verschueren. ,,Via een aantal gerichte vragen, de zogenaamde BEL-profielschaal, wordt gemeten of en in hoeverre iemand afhankelijk is van zorg. De test gebeurt door een dienst voor gezinszorg of door een centrum voor algemeen welzijnswerk.''

Tegemoetkomingen uit de zorgverzekering worden uitgekeerd vanaf 1 januari 2002.

Door Stefaan CROONEN
AANGERADEN