Van den Bossche aan de slag als bemiddelaar bij Ivago

Afscheidnemend minister van Ambtenarenzaken Luc Van den Bossche was maandag aan de slag als bemiddelaar voor het sociaal conflict bij afvalintercommunale Ivago. Hij liet alle betrokken partijen afzonderlijk bij zich komen in de Holiday Inn. Na die gesprekken wil hij alle partijen samenroepen om tot een oplossing te komen.

Anderhalve week geleden barstte een spontane staking los bij Ivago. Alleen de CCOD erkende de staking, ACOD en VSOA niet. Burgemeester Frank Beke vorderde vorige week personeel op om de vitale behoeften te verzekeren. Dat leidde tot een procedure tot bij de Raad van State.

Gisteren werd het huisvuil in Gent opnieuw normaal opgehaald. Omdat er een sociaal bemiddelaar was, gingen de leden van de christelijke vakbond CCOD opnieuw aan de slag. Ze schorten hun staking op zolang de bemiddeling duurt. Dat betekent dat het huisvuil in Gent en Destelbergen weer wordt opgehaald volgens de ophaalkalender.

In het landelijke deel van Gent mogen de inwoners uitzonderlijk een zak met restafval naast de volle grijze container plaatsen. Dat moet zelfs geen Ivago-zak zijn. Als de groene container te vol geraakt, mogen groenten- en fruitafval voor één keer in de restafvalcontainer. Met overtollig tuinafval kan je naar het containerpark.

Er komt geen extra inzameling van papier, glas, of PMD-afval. Dat afval kan je aanbieden bij een volgende ophaalbeurt of naar het containerpark brengen. Een nieuwe ophaalbeurt voor grofvuil volgt in de loop van de maand mei. (DIH/KVK)

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten