Oostkamp beraadt zich over tankstation

In verband met de milieuvergunningsaanvraag voor het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van het Texaco-station vlakbij de rotonde Brugsestraat-A. Rodenbachstraat loopt nog tot vrijdag 22 augustus een openbaar onderzoek.

door Albert VERHAEGHE

De informatievergadering leerde dat van een eerder aangekondigde grootscheepse uitbreiding geen sprake is. Dat zaaide onrust bij de omwonenden. In plaats van vijf komen er zes pompen met tien verdeelslangen. De winkel en de luifel blijven op dezelfde plaats, zodat er bovengronds weinig verandert.

Luc Debacker van Texaco Brussel en eigenaar Raymond Peeren schetsten de situatie voor het eerder karig opgekomen publiek. De dubbelwandige, in 1989 geplaatste ondergrondse tanks, worden vervangen door één gecompartimenteerde dubbelwandige grote tank van 70.000 liter, wat 5.000 liter meer opslag betekent.

Volgens Debacker zijn er voorzieningen voor het opvangen van gassen bij levering en bij het tanken, zodat de luchtvervuiling wordt beperkt. Ook de pompen worden in die zin aangepast, terwijl alle gemorste brandstof wordt opgevangen. Met de hele investering gaat volgens Debacker een uitgave gepaard van 325.000 euro (13 miljoen frank).

Gespecialiseerd voor truckers

Het vroegere protest van de buren is blijkbaar geluwd, hoewel zij nog steeds van oordeel zijn dat vooral de vreemde chauffeurs nogal eens parkeren op fietspaden. ,,Wij hebben geen probleem met het station op zich,'' zeggen Guido Demeyer en Nicole Bollaert. ,,We zitten er wel mee dat zich in onze dichtbebouwde buurt op korte afstand drie stations bevinden die zich specialiseren op zwaar vervoer. We hebben problemen met het aantrekken van dat vreemd verkeer, zeker als dat ook 's nachts gebeurt.''

Het schepencollege maakt na afloop van het openbaar onderzoek zijn advies over aan de bestendige deputatie, die daarna, omdat het een klasse-1-inrichting is, over de toekenning van de milieuvergunning beslist.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten