,,SP.A spuit mist over Muziekforum''

Johan Beke, VLD-fractieleider in de provincieraad, vindt dat de SP.A'ers de discussie over het Muziekforum vertroebelen. Donderdag plaatsten drie SP.A'ers kanttekeningen bij het Muziekforum, waarrbij Piet Van Eeckhaut, Forum-bestuurder.

Beke: ,,Dat ze eens duidelijk zeggen of ze voor of tegen zijn. De SP.A ridiculiseert de zaak. Pleiten voor bewoning op die plek is onzin. Het zal beslist geen sociale bewoning zijn. Langs het water heb je altijd dure woningen. Indien een Forum niet kan, dan moet het toch een culturele functie krijgen.''

De VLD blijft achter het standpunt van de meerderheid (VLD, CD&V en SP.A) in de provincieraad staan. ,,De provincie is geen vragende partij. Maar ze is bereid tot participeren. Ze wil 12,5 miljoen euro in het Forum stoppen en jaarlijks 224.000 euro voor de exploitatie geven. Maar het gaat om een bovenlokaal project en het is de Vlaamse regering die moet beslissen.''

Johan Beke heeft de indruk dat minister van Cultuur Paul Van Grembergen het project genegen is. Hij vindt wel dat de ellenlange discussies de zaak geen deugd doen. ,,Zo driegt de zaak de mist in te gaan. In Brugge hebben ze op korte termijn beslist over het Concertgebouw. Wel, het staat er. Ook de spelers op het culturele veld moeten eens duidelijkheid scheppen.'' (KVK)

Lees ook

Nu in het nieuws