Paul, Luc en de anderen...

Paul Pataer, eresenator en OCMW-raadslid voor de SP.A in Gent, vindt de carrièreplanning van minister Luc Van den Bossche maar niks.

Dat hij uitkijkt naar een andere job, nadat zijn mandaat als minister eindigt, begrijpt Pataer. Hij vindt het zelfs prijzenswaardig dat hij iedereen daar tijdig over inlicht. Maar dat Van den Bossche zijn heil wil zoeken als manager in de privésector, gaat er bij Pataer niet in. ,,Want de drijfveer van een socialistisch politicus heeft vermoedelijk te maken met het sturen van de maatschappij in een sociaal-progressieve richting'', stelt Pataer. En dat is de laatste zorg van managers in de privésector, lijkt Pataer te zeggen.

Hij schreef een brief aan de leden van het federaal bestuur. Daarin vraagt hij de bijeenroeping van het federaal bestuur met als enig agendapunt: ,,Het einde van de politieke loopbaan van Luc Van den Bossche.'' Hij vindt dat Van den Bossche uitleg is verschuldigd aan dit bestuur, dat moet afwegen of Van den Bossche nog voort kan functioneren als federaal voorzitter en als politiek mandataris. Hij twijfelt er niet aan dat dit verzoek door velen wordt gesteund.

Benieuwd hoe Luc Van den Bossche dit aanpakt. (KVK)

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten